Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus haastaa tutkimaan omaa työroolia, tapoja toimia ja työyhteisön toimintaa tavoitteena kehittyä työssä, tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyötaidoissa. Työnohjausprosessi tukee osallistujan jaksamista ja ammatillista kehittymistä ja auttaa huomaamaan ja vahvistaa omia ja toisten voimavaroja. Työnohjaus tarjoaa työyhteisölle, tiimille tai yksilölle myös mahdollisuuden purkaa haastavia työtilanteita ja oppia niistä

Parhaat tulokset saavutetaan, kun työnohjauksen prosessille varataan riittävästi aikaa. Yksi ohjaustapaaminen kestää tavallisesti 90 minuuttia ja tapaamiset sovitaan etukäteen esimerkiksi 3-4 viikon välein siten, että prosessi etenee.

Keskustelun ohella käytän työnohjauksessa erilaisia osallistavia ja aktivoivia menetelmiä ratkaisukeskeisesti. Autan organisaation, ryhmän tai yksilön tavoitteiden selkiyttämisessä ja tehtävien jäsentymisessä. Tulokset näkyvät muutoskyvyn ja oppimisen kasvussa sekä työskentelyn sujuvuuden paranemisessa.

Lue lisää ennaltaehkäisevästä ja korjaavasta työnohjauksesta Sepontyttären blogista. Tutustu myös Suomen työnohjaajat ry:n verkkosivuihin.

Sepontytär Palvelut Työnohjaus

Kuinka voin auttaa?