Palvelut

Koulutukset, työpajat & luennot

Aikuiskouluttajan urallani olen suunnitellut, organisoinut ja toteuttanut kymmeniä koulutuksia ja työpajoja erilaisiin tarpeisiin ja luennoinut eri aiheista hyvin erilaisille kohderyhmille. Yrittäjänä olen saanut tuottaa koulutuspalveluja mm. Suomen työnohjaajat ry:n jäsenistölle, sairaanhoitopiireille, metallialan yrityksen henkilöstölle, sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry:lle. Palaute on ollut ilahduttavan myönteistä!

"Selkeä esitys, monipuolinen materiaali, rohkaiseva ote, mukava ryhmä. Voisi olla pidempikin koulutus tästä aiheesta. Kiitos!"
(Asiakaspalaute 20.3.2021)

sepontytar_t-grafiikka.png

Onnistu etätapahtumien järjestäjänä

Innoituksen lähteenä Koolla etänä I-III -koulutuskokonaisuudelle on ollut meille yhteinen hyppy etänä kohtaamisen syvään päähän.

Huoli työyhteisöjen hyvinvoinnista ja yksilöiden jaksamisesta heikosti hoidettujen virtuaalitapahtumien virrassa sai minut tarttumaan toimeen ja suunnittelemaan kolmen Koolla etänä -koulutuksen sarjan kaikille organisaatioille sopivaksi kokonaisuudeksi.

 • Koolla etänä I - parempia etäpalavereja
 • Koolla etänä II - Zoom tehokäyttöön
 • Koolla etänä III - vuorovaikuta verkossa

Sarjan voi hankkia edullisimmin kokonaisuutena, mutta sen jokainen osa on mahdollista toteuttaa myös itsenäisesti. Jokainen osa on räätälöitävissä organisaation tarpeisiin.

Koolla etänä I - parempia etäpalavereja

Toimivat yhteydet ja tilaisuuteen sopivat järjestelmät eivät yksin riitä etäkokouksen onnistumiseen. Täytyy luoda turvallinen ympäristö ja tuoda yhteen oikeat osallistujat. Ja mahdollistaa aito kohtaaminen, kiireetön läsnäolo ja avoin vuorovaikutus.

Koolla etänä I - parempia etäpalavereja sopii työyhteisölle tai tiimille, jossa etäosallistuminen ja -osallistaminen koetaan haasteeksi. Kun työntekijän aika tuntuu tuhraantuvan turhiin tapaamisiin ja etäkokouksen tai -palaverin järjestäminen tuskastuttaa lähijohtajaa, on aika päivittää palaverikäytännöt. Opitte mm. kuinka:

 • avaat etätapahtuman napakasti, luottamusta herättäen,
 • vahvistat keskustelun visualisoinnilla muistamista ja käsiteltyihin asioihin palaamista ja
 • varmistat osallistujien sitoutumisen kokouksen päätöksiin ja sovittuihin toimenpiteisiin.

Onko sinulla visio siitä, miltä teidän organisaationne kohtaamisen kulttuurin tulisi näyttää huomenna? Ota yhteyttä! Suunnittelen ja toteutan organisaatiollenne koulutustilaisuuden, jossa osallistujat luovat yhdessä uuden palaverikäytänteiden mallin ennalta sovittujen reunaehtojen mukaisesti esimerkiksi tämän blogikirjoitukseni tapaan.

Koolla etänä II - Zoom tehokäyttöön

"Meillä siirryttiin Skypestä Zoomiin, mutta palaverit on edelleen ihan samanlaisia kuin kymmenen vuotta sitten, sitä samaa mustaa ruutua tuijotetaan nyt vaan kauempana toisistamme. Luulen, että kaikki puuhaa omia juttujaan, sillä kenelläkään ei ole koskaan mitään sanottavaa."
(Kauhuskenaario keväällä 2021)

Kaipaako työyhteisösi jämäkkyyttä kokouksiin tai uutta puhtia tiimipalavereihin? On aika päivittää myös osallistujien "käyttöliittymät"!

Koolla etänä II perehdyttää Zoomiin ja esittelee perustoimintojen lisäksi muutamia järjestelmään rakennettuja osallistavia toimintoja.  Jo kahden tunnin koulutuksen aikana opitte virittämään Zoomin hyötykäyttöön - työyhteisönne etätapaamisen tarpeisiin!

Koolla etänä III - vuorovaikuta verkossa

Kun perusasiat ovat kunnossa, on aika kiivetä nextille levelille.

"Miksi kukaan ei ole aikaisemmin kertonut, että tiimipalaverissa ja henkilöstön sisäisessä koulutuksessa voi käyttää muitakin fasilitoinnin keinoja kuin fläppi ja PowerPointit."

Koolla etänä III sopii erilaisten kokousten, tiimipalavereiden, työyhteisön koulutustilaisuuksien, webinaarien ja etävalmennusten vetäjälle. Puolen päivän Vuorovaikuta verkossa koulutuksessa koet konkreettisesti vuorovaikuttamisen hyödyn innostavassa ilmapiirissä! Opit myös:

 • suunnittelemaan toimivan etätapahtuman,
 • järjestämään tilaisuuden, jossa syntyy läsnäolon kokemus,
 • tapoja osallistamiseen, eli osallistujien aktivointiin ja
 • saamaan erilaisten osallistujien äänen kuuluville.

Saat heti pakkiisi useita työkaluja ja varmuutta niiden käyttöön!

Saadaksesi parhaan mahdollisen osallistujakokemuksen Koolla etänä III - vuorovaikuta verkossa koulutuksesta, olen sisällyttänyt siihen erillisen 30 minuutin tekniikkaosion. Puolituntisen tekniikan tarkistamiseen tarkoitetun osuuden aikataulusta sovitaan erikseen.

sepontytar_t-grafiikka.png

Suosittuja teemoja työyhteisön koulutus- ja työhyvinvointipäiviin sekä johdon valmennuksiin

Sovittelun perusteet

Ratkaisukeskeisyyden ja restoratiivisuuden periaatteet ja sovitteluprosessin vaiheet esittelevä valmennus esihenkilöille ja johdolle on toteutettavissa etätapahtumana (2 krt 2 t tai 4 t) tai puolen päivän kontaktivalmennuksena.

Sovitteleva esihenkilö ja johtaja

Valmennus valmistaa kohtaamaan sovittelevasti työelämän ristiriitatilanteita.

Opit käytännön menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joilla lisäät osallisten ymmärrystä konfliktista, itsestään ja muista riidan osapuolista. Saat valmiuksia toimia ristiriitatilanteissa ratkaisukeskeisesti.

Valmennus voidaan toteuttaa etätapahtumana (4 krt 3 t tai 2 krt 6 t) tai kahden päivän kontaktivalmennuksena.

sepontytar_t-grafiikka.png

Dialogitaitoja

Osallistava valmennus sopii esimerkiksi uuden tiimin tutustumisvaiheeseen.

Valmennuksessa opitaan rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Perehdytään keskustelumuotoon, jossa tähdätään toisten ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen.

Parhaimmillaan valmennuksen aikana käydyssä dialogissa syntyy uusia oivalluksia ja ajattelua. Valmennusryhmän optimaalinen koko on 6-20 osallistujaa (kesto 4 t).

Työyhteisötaidot

Työyhteisön tai tiimin toiminnan kannalta keskeisimpiin kehityskohtiin innostavasti ja konkreettisesti pureutuva vuorovaikutteinen ja vaikuttava valmennus (2-3 krt 2-4 t).

Tuunaamalla parempaa työtä -luento & workshop

Kohderyhmälle räätälöitävä puolen päivän kokonaisuus muodostuu luento-osuudesta (1-2 t) ja ryhmä-, pari- ja työpajatyöskentelystä (2-3 t).

HURAA! Huomio uneen, ravintoon ja aktiiviseen arkeen -luento & workshop

Toiminnallinen luento-workshop sopii mainiosti työhyvinvointipäivän osaksi.

Ajattelua aktivoivat ryhmä-, pari- ja työpajatyöskentely vuorottelevat muodostaen mielekkään kokonaisuuden. Kokonaisuus voidaan räätälöidä toteutettavaksi myös ulkona. Kesto 2-3 t. 

sepontytar_t-grafiikka.png

VOIMAKEHÄ®-menetelmä ja positiivisen psykologian laaja vahvuusnäkemys

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

Kehity vahvuuksilla™

Kehity vahvuuksilla™ on oman työn kehittämisen ryhmävalmennus tiimeille ja työyhteisöille. Valmennuksen tavoitteena on oman työn ja työuran tarkastelu, työhyvinvoinnin ja innostuksen vahvistaminen sekä työn tuunaaminen vahvuuslähtöisesti.

Valmennuksen kesto on kahdeksan (8) kahden tunnin verkkovalmennustapaamista tai neljä puolen päivän valmennusmoduulia (yhteensä 16 tuntia). Valmennuskertojen välillä vahvuustyöskentelyä jatketaan syventävien välitehtävien avulla.

Räätälöity valmennus on toteutettavissa verkossa (Zoom) tai lähitoteutuksena. Tutustu konseptiin Vahvuuttamo Oy:n VOIMAKEHÄ® sivustolla.

Seuraavan avoimen Kehity vahvuuksilla™ valmennuksen alkamisajankohdan löydät täältä.

Vahvuudet kehityskeskustelussa

Positiivisen johtamisen periaatteita soveltava Vahvuudet kehityskeskustelussa -ryhmävalmennus on tarkoitettu esihenkilöille ja johdolle

Osallistava valmennus perehdyttää vahvuuksien johtamiseen erilaisten kehityskeskustelujen (vahvuuskeskustelujen, onnistumiskeskustelujen) näkökulmasta. Valmennus sisältää kaksi 2-3 tunnin valmennustapaamista verkossa tai kontaktivalmennuksena.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus

VOIMAKEHÄ®-tuotetta ja konseptia voi työssään hyödyntää ja soveltaa ​VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen suorittanut henkilö, joka on hankkinut VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksissa  perehdytään syvällisesti

 • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla,
 • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan,
 • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen, sekä 
 • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta.

Lisenssivalmennuksen laskennallinen laajuus on 5 op.

Pyydä tarjous organisaation omasta VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksesta.

Seuraavan avoimen VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen alkamisajankohdan löydät täältä.

 

sepontytar_t-grafiikka.png

Koulutusten käytännön järjestelyt

Useimmat koulutukset, työpajat, luennot sekä valmennukset on mahdollista toteutettaa etäyhteyksin joko tilaajan käyttämällä etätapahtumasovelluksella tai Zoomilla Sepontyttären kutsumana.

Hintaan sisältyy sähköinen materiaali, tavanomaiset fasilitointimateriaalit ja lähitoteutuksen matkat Raahen seutukunnassa.

Erillisestä sopimuksesta Sepontytär järjestää tilavaraukset ja tarjoilut koulutuspäivien aikana avaimet käteen periaatteella.

Hintaesimerkkejä räätälöidyistä koulutuksista (alv 0 %)

 
Luento ja workshop (3 t)
810 €
 
 
Luento ja workshop (4 t)
1026 €
 
 
Valmennuspäivä (esim. klo 9-16)
1795 €
 
 
Kehity vahvuuksilla (min. 10 hlö)
255 €
 / osallistuja
 
henkilökohtainen valmennus yksinyrittäjälle / mikroyrittäjälle
100 €
 / 1. tunti + 20 € / 15 min.
       

 

Ota yhteyttä jo tänään! Suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeet huomioiva valmennuskokonaisuus.

Varaa maksuton kartoitustapaaminen.

sepontytar_t-grafiikka.png

Avoimet valmennukset, koulutukset, luennot ja virtuaalityöpajat

Zoom tutuksi, pe 7.5.2021

AVOIN TOTEUTUS pe 7.5.2021 klo 8.30-11.00, hinta 50 € (sis. alv 24 %).

Tämä osallistava koulutus sopii sinulle, jolle Zoom on vasta "nimituttu". Olet ehkä osallistunut Zoomilla toteutettuun kokoukseen tai webinaariin tai kohdannut asiakkaitasi Zoomissa. Tunnistat tarpeen saada selkeyttä etätapahtuman järjestämiseen liittyviin steppeihin ja varmuutta Zoomin peruskäyttöön (mm. asetukset, näytön jakaminen, pienryhmät, kyselyt) - tai harkitset Zoomia vaihtoehtona toiselle etätapahtumajärjestelmälle.

Zoom tutuksi -koulutus antaa sinulle valmiudet järjestää onnistunut etätapahtuma. Saat varmuutta Zoomin tärkeimpien ominaisuuksien hyödyntämiseen ja matkaevääksi kattavan materiaalipaketin!

Ilmoittaudu 29.4.2021 mennessä

Ilmoittautumisen jälkeen saat kutsun ja maksuohjeet (korttimaksu / lasku) sähköpostitse 30.4. mennessä. Kutsun yhteydessä saat myös seikkaperäisen ohjeen mm. Zoomin asentamiseen ja koulutukseen liittymiseen.

Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa.

Onnistunut etätapahtuma, ti 18.5.2021

AVOIN TOTEUTUS klo 8.30-13.00, hinta 90 € (sis. alv 24 %).

Onnistunut etätapahtuma -verkkovalmennuksessa tutustut monipuolisiin etätapahtumien työskentelymenetelmiin ja verkon maksuttomiin fasilitointisovelluksiin. Opit osallistamaan ja aktivoimaan tiimipalaverien ja asiakasvalmennusten osallistujia.​​

Koulutuksen jälkeen sinulla on työkalut luoda työskentelytila, joka innostaa ryhmän ideoimaan ja mahdollistaa myös yksittäisen osallistujan "äänen" kuulemisen.

Koulutus toteutetaan Zoomilla, mutta käytetyt menetelmät toimivat yli järjestelmärajojen myös esimerkiksi Teamsissa ja Google Meetissä. 

Ilmoittaudu 10.5.2021 mennessä

Ilmoittautumisen jälkeen saat kutsun ja maksuohjeet (korttimaksu / lasku) sähköpostitse 11.5. mennessä. utsun yhteydessä saat myös seikkaperäisen ohjeen mm. Zoomin asentamiseen ja koulutukseen liittymiseen. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa.

sepontytar_t-grafiikka.png

Sepontytär Palvelut Työyhteisövalmennus

Kuinka voin auttaa?