Palvelut

Koulutukset, työpajat & luennot yrityksille

Aikuiskouluttajana suunnittelin, organisoin ja toteutin kymmeniä koulutuksia ja työpajoja ja luennoin eri aiheista erilaisille kohderyhmille. Yrittäjänä olen tuottanut koulutuspalveluja ja toteuttanut valmennuksia mm. Suomen työnohjaajat ry:lle, sairaanhoitopiireille, Suomen Diakoniaopistolle, SSAB:n henkilöstölle, sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry:lle. Palaute on ollut ilahduttavan myönteistä!

sepontytar_t-grafiikka.png

Suosittuja teemoja työyhteisön koulutus- ja työhyvinvointipäiviin

Dialogitaitoja (4 t)

Osallistava valmennus perustuu Sitran kehittämään Erätauko-menetelmään (kirjoituksiani aiheesta) ja sopii esimerkiksi uuden tiimin tutustumisvaiheeseen. Valmennuksessa opitaan rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Perehdytään keskustelumuotoon, jossa tähdätään toisten ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen.

Parhaimmillaan valmennuksen aikana käydyssä dialogissa syntyy uusia oivalluksia ja ajattelua. Valmennusryhmän optimaalinen koko on 6-20 osallistujaa (kesto 3-4 t).

Työyhteisötaitoja (7 t)

Työyhteisön tai tiimin toiminnan kannalta keskeisimpiin kehityskohtiin innostavasti ja konkreettisesti pureutuvan valmennuksen tavoitteet asetetaan yhdessä. Niitä voivat olla esimerkiksi muutoksen sietäminen, organisaation arvojen mukainen toiminta, arvostava kohtaaminen ja työyhteisön pelisääntöjen laatiminen.

Vuorovaikutteisen valmennuksen kesto on tavallisesti yksi työpäivä. Valmennus on myös mahdollista jakaa 2-3 tapaamiskertaan.

Tuunaamalla parempaa työtä -luento & workshop (4 t)

Valmennuksessa omaa työtä tarkastellaan avoimesti ja uteliaasti. Osallistavien kysymysten kautta ja tehtävien avulla etsitään tuoreita näkökulmia ja pohditaan mahdollisuuksia muotoilla omaa tehtävää ja työtä kohti parempaa. 

Kohderyhmälle räätälöitävä puolen päivän kokonaisuus muodostuu luento-osuudesta ja ryhmä-, pari- ja työpajatyöskentelystä.

HURAA! Huomio uneen, ravintoon ja aktiiviseen arkeen workshop (4 t)

Kenen vastuulla kokonaisvaltainen hyvinvointini, aivoterveyteni ja jaksamiseni on? Minkä pienen teon voin tänään tehdä voidakseni huomenna paremmin? Workshop sisältää tietoa, toimintaa ja tietoisuustaitojen harjoittamista, ja sopii mainiosti osaksi työhyvinvointipäivää.

Ajattelua aktivoivat ryhmä-, pari- ja työpajatyöskentely vuorottelevat muodostaen mielekkään kokonaisuuden. Kokonaisuus voidaan räätälöidä toteutettavaksi myös ulkona. Kesto 3-4 tuntia. 

sepontytar_t-grafiikka.png

Johdon, esihenkilöiden ja HR:n valmennukset

Johdon D-ryhmävalmennus (5 / 10 x 2 t)

D-ryhmävalmennus on johdon työnohjausta valmentavalla otteella kohti positiivista organisaatiota.

Menetelmä syntyi Oulun ammattikorkeakoulun positiivisen johtamisen hankkeessa ja sitä on menestyksekkäästi käytetty johdon työnohjauksessa eri toimialoilla, sekä positiivisen johtamisen asiantuntijavalmennuksessa. Valmennuksen nimi tulee PRIDE-teorian nimen D-kirjaimesta Dynamic / Positively deviant leadership – positiivinen johtaminen ja johtajuus.

D-ryhmä kokoontuu viisi (laajempana toteutuksena kymmenen) kertaa. Jokaisella tapaamisella pureudutaan PRIDE-teorian (Cheung 2014; Wenström 2020) yhteen osa-alueeseen. Ensisijaisena menetelmänä on dialogi ja kuhunkin (P, R, I, D, E) teemaan etsitään konkreettisia yhtymäkohtia omasta työstä esimiehenä ja johtajana.

Sovittelun perusteet (4 t)

Ratkaisukeskeisyyden ja restoratiivisuuden periaatteet ja sovitteluprosessin vaiheet esittelevä valmennus esihenkilöille ja johdolle on toteutettavissa etätapahtumana (2 krt 2 t) tai puolen päivän kontaktivalmennuksena.

Sovitteleva esihenkilö ja johtaja (12 t)

Valmennus valmistaa kohtaamaan sovittelevasti työelämän ristiriitatilanteita.

Opit käytännön menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joilla lisäät osallisten ymmärrystä konfliktista, itsestään ja muista riidan osapuolista. Saat valmiuksia toimia ristiriitatilanteissa ratkaisukeskeisesti.

Valmennus voidaan toteuttaa etätapahtumana (esim. 4 x 3 t) tai kahden päivän kontaktivalmennuksena.

sepontytar_t-grafiikka.png

Vahvuusvalmennus VOIMAKEHÄ®-menetelmällä

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

Vahvuudet kehityskeskustelussa (4 t)

Johdolle, esihenkilöille ja HR:lle suunniteltu Vahvuudet kehityskeskustelussa -valmennus soveltaa positiivisen johtamisen periaatteita.

Valmennuksessa osallistuja saa tietoa vahvuuksien johtamisen mahdollisuuksista kehityskeskusteluissa (vahvuuskeskustelut, onnistumiskeskustelut). Valmennuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet suunnitella organisaation kehityskeskustelumallia vahvuuksien näkökulmasta.

Kehity vahvuuksilla™ (16 t)

Kehity vahvuuksilla™ on oman työn kehittämisen ryhmävalmennus tiimeille ja työyhteisöille. Valmennuksen tavoitteena on oman työn ja työuran tarkastelu, työhyvinvoinnin ja innostuksen vahvistaminen sekä työn tuunaaminen vahvuuslähtöisesti.

Valmennuksen kesto on kahdeksan (8) kahden tunnin (etä)tapaamista tai neljä puolen päivän valmennusmoduulia (yht. 16 tuntia). Valmennuskertojen välillä vahvuustyöskentelyä jatketaan syventävien välitehtävien avulla.

Räätälöity valmennus on toteutettavissa verkossa tai lähitoteutuksena. Tutustu konseptiin Vahvuuttamo Oy:n VOIMAKEHÄ® sivustolla.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus (12 t)

VOIMAKEHÄ®-tuotetta ja konseptia voi työssään hyödyntää ja soveltaa ​VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen suorittanut henkilö, joka on hankkinut VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksissa  perehdytään syvällisesti

  • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla,
  • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan,
  • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen, sekä 
  • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta.

Lisenssivalmennuksen laskennallinen laajuus on 5 op.

sepontytar_t-grafiikka.png

Koulutusten käytännön järjestelyt

Hinnat sisältävät sähköisen materiaalin (ensisijaisesti tiivistelmä), tavanomaiset fasilitointimateriaalit ja lähitoteutuksen matkat Raahen seutukunnassa. Useimmat koulutukset, työpajat, luennot sekä valmennukset on mahdollista toteutettaa etäyhteyksin.

Sopimuksesta Sepontytär järjestää tilavaraukset ja tarjoilut koulutuspäivien aikana avaimet käteen periaatteella.

Hintaesimerkkejä räätälöidyistä koulutuksista (alv 0 %)

 
Luento ja workshop (3 t)
800 €
 
 
Luento ja workshop (4 t)
1000 €
 
 
Valmennuspäivä (esim. klo 9-16)
1750 €
 
 
Kehity vahvuuksilla (min. 10 hlö)
255 €
 / osallistuja
 
 
 
 

Ota yhteyttä jo tänään! Suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeet huomioiva valmennuskokonaisuus.

Varaa maksuton kartoitustapaaminen.

Sepontytär Palvelut Työyhteisövalmennus

"Selkeä esitys, monipuolinen materiaali, rohkaiseva ote, mukava ryhmä. Voisi olla pidempikin koulutus tästä aiheesta. Kiitos!"

Asiakaspalaute 20.3.2021

Kuinka voin auttaa?