Tietosuoja

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan (esim. nimi tai henkilötunnus) tai epäsuorasti (esim. verkkotunnistetieto). Käsitellessämme henkilötietojasi noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Sepontytar.fi -verkkosivuston lomakkeella kerättyjen henkilötietojen rekisteri

Tämä on Sepontytär OY:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Sepontytär Oy • ​​​​​​​Kuusikontie 13a • ​​​​​​​92150 Raahe • Y-tunnus: 3020097-8 • ​​​​​​​kirsi@sepontytar.fi • 0500 580 921

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kirsi Paldanius • ​​​​​​​kirsi@sepontytar.fi • 0500 580 921​​​​​​​

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen henkilötietolain 8 § mukaisesti. Rekisteriä käytetään myös tiedottamiseen silloin, jos Sepontytär Oy:n toiminnassa tai palveluissa tapahtuu muutoksia, jotka koskettavat tai voivat koskettaa myös asiakasta itseään tai tämän tilaamiin töihin kohdistuvia yleisiä muutoksia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yrityksen nimi
 • Laskutusosoite
 • Käynti-/postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti asianomaiselta eli asiakkaalta itseltään asiakkussuhteen hoitamista ja tilattujen töiden laskuttamista varten.

Tietoja ei luovuteta Sepontytär Oy:n ulkopuolisille tahoille muuta kuin silloin, jos tarvitaan kirjanpidollista apua erääntyneiden saatavien vuoksi. Tällöin Sepontytär Oy:n asiakasrekisteristä luovutetaan tilitoimistolle tarvittavat yhteys- ja laskutustiedot, joita tilitoimisto tarvitsee erääntyneiden saatavien perimiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Asiakasrekisteri sijaitsee Sepontytär Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä, jonne on pääsy ainoastaan yrityksen omistajalla. Pääsy toiminnanohjausjärjestelmään on suojattu erikseen salasanalla, joka on ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa. Salasanan varmuuskopio sijaitsee erillisessä salasanojen tallennusohjelmistossa, jonne on niin ikään salasanalla suojattu pääsy, salasana on ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa. 

Asiakasrekisteriä ei ole erikseen säädetty salassa pidettäväksi materiaaliksi, mutta siihen pääsee käsiksi ainoastaan salasanalla, joka on tiedossa vain yrityksen omistajalla.

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

sepontytar_t-grafiikka.png

EVÄSTESELOSTE

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle.

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET

Sivustolla käytettävät välttämättömät evästeet ovat sepontytar.fi sivuston omia evästeitä, joita muut palvelimet eivät voi lukea tai käyttää. Näihin evästeisiin ei tallenneta käyttäjää yksilöiviä tai profiloivia tietoja, eikä niiden tietoja välitetä kolmansille osapuolille. Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston julkaisujärjestelmään liittyvien kirjautumisjärjestelmien toiminnan, sekä muita sivustolle välttämättömiä toiminnallisuuksia. Istunnon pituiset evästeet poistuvat laitteeltasi, kun suljet selaimen tai tyhjennät välimuistin.

Sepontytar.fi sivuston asettamat välttämättömät istunnon aikaiset evästeet ovat ConcreteSitemapTreeID, CONCRETE5_LOGIN ja CONCRETE5. Kirjautumiskäytännön kannalta välttämätön on myös cookieconsent_status (tallentaa tiedon evästesuostumuksesta allow/deny). Tämän evästeen säilytysaika on yksi vuosi. 

SEURANTAEVÄSTEET

Tavoitteenamme on kehittää ja parantaa sivustoa käyttäjälähtöisesti. Tätä varten sivustolla käytetään kolmannen osapuolen evästeitä kävijäseurantaan. Voit halutessasi estää näiden evästeiden käytön selaimen asetuksissa.

Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sepontytar.fi verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut sepontytar.fi verkkosivulle

Käytämme sivuston kävijäseurantaan Google Analytics palvelua. Suosittelemme lukemaan palvelun tietosuojakäytännöt.

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla seuraamme, miten verkkosivustoamme käytetään. Sivuston käyttöön liittyvät tiedot, kuten IP-osoitteesi, voidaan välittää Googlelle, joka tallentaa ne palvelimilleen. Analyticsin evästeet keräävät anonyymia tietoa esimerkiksi kävijöiden määrästä, siitä, mistä he tulivat sivustolle sekä muista heidän avaamistaan sivuista. Käytämme tätä tietoa hyödyksi kehittäessämme sivustoa, ja pyrimme näin parantamaan siitä käyttäjälähtöisemmäksi.

Google Analyticsin asettamat evästeet ja niiden voimassaoloajat ovat _gid (24 tuntia) _ga (24 kk) ja _gat_gtag_UA_152426865_1 (yksi minuutti).

Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä ja Google Analytics datan turvaamisesta.

Evästeiden hallinta

Voit halutessasi poistaa laitteellesi tallentuneet evästeet ja estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet tähän löydät englanniksi osoitteesta aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin verkkopalvelun toimintojen käyttämisen.

Sivustolle tullessasi sivun alareunaan ilmestyy banneri, josta voit valita hyväksytkö kaikki sivuston evästeet, vai ainoastaan välttämättömät. Voit muuttaa evästevalintaa halutessasi tämän painikkeen kautta: