Hinnasto

1.2.2021
Kirsi Paldanius

Alla olevat hinnat ovat esimerkkejä työnohjauksen tuntihinnoista, valmennuksista, koulutuksista, luennoista sekä mm. työyhteisösovitteluprosessien hinnoista. Hinnat sisältävät tavanomaiset fasilitointimateriaalit ja matkat Raahen kantakaupungin alueella (yli 20 km yhdesuuntaisesta matkasta laskutetaan 0,50 € / kilometri).

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tutkiskelua ja jäsentämistä sekä oman työn arviointia ja uudistamista. Työnohjauksessa käsitellään aitoja arjen työtilanteita tarkoituksena oppia niistä.

Jo viiden kerran työnohjauksella on mahdollista saavuttaa konkreettisia tuloksia, jotka keventävät työn kuormitusta ja stressitekijöitä, lisäävät voimavaroja, motivaatiota ja tehokkuutta työarkeen.

Työnohjauksesta tehdään aina sopimus, johon sisältyy yhden kerran maksullinen kokeilu ja mahdollisuus purkaa sopimus seitsemän (7) vuorokauden kuluessa ensimmäisestä työnohjaustapaamisesta.

Työnohjaajana autan sinua näkemään itsesi ja työsi aiempaa tarkemmin ja selvemmin. Työnohjauksen tulokset näkyvät mm. omien vahvuuksien tunnistamisena, vahvistuneena resilienssinä ja työmotivaation lisääntymisenä. Työnohjaus vahvistaa työntekijöiden, tiimien ja koko työyhteisön avointa vuorovaikutusta sekä ennaltaehkäisee ristiriitoja, vähentää tutkitusti sairauspoissaoloja ja säästää työterveyden kustannuksia sekä lisää työviihtyvyyttä ja työtehokkuutta.

Työnohjauksen käytännön järjestelyt ja hinnat

Yksilötyönohjaus voidaan toteuttaa työpaikallasi, työhuoneellani Raahessa tai muussa sopivassa ympäristössä, myös luonnon keskellä. Etätyönohjauksessa ympäristönä voi olla esim. Zoom, Google Meet tai Teams) tai perinteisesti puhelin, joka on hyvä väline esimerkiksi kävelytyönohjauksessa. 

Taulukon esimerkkihinnat koskevat 1-5 kerran työnohjauksia. Määräalennukset 5-9 kerran työnohjauksen prosessista 5 % ja vähintään 10 kerran prosessista 7 %. Hinnat sisältävät matkat 20 km Raahen keskustasta. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

 

Hintaesimerkkejä eri työnohjauksen muodoista ja kestoista

alv 0 %
 
  Yksilötyönohjaus (60 min.) 130 €  
 
Yksilötyönohjaus (90 min.)
185 €
 
       
  Esihenkilön työnohjaus (60 min.) 165 €  
  Esihenkilön työnohjaus (90 min.) 245 €  
       
  Yksinyrittäjän työnohjaus (60 min.)* 110 €  
  Yksinyrittäjän työnohjaus (90 min.)* 150 €  
       
  Yksinyrittäjien ryhmätyönohjaus pyydä tarjous  
       
  Ryhmätyönohjaus, alle viisi henkilöä (90 min.) 255 €  
  Ryhmätyönohjaus, alle viisi henkilöä (120 min.) 340 €  
  Ryhmätyönohjaus, 6-12 henkilöä (120 min.) 340 €  
  Ryhmätyönohjaus, yli 12 henkilöä pyydä tarjous  
       
  Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus (90 min.) 200 €  
 
Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus (120 min.)
 
300 €  
 
  Työyhteisön työnohjaus, maks. 12 henkilöä (120 min.) 400 €  
  Työyhteisön työnohjaus, yli 12 henkilöä pyydä tarjous  
       
  Kriisityönohjaus, maks. 12 henkilöä (120 min.) 450 €  
  Kriisityönohjaus, yli 12 henkilöä pyydä tarjous  
       
       

Pyydä tarjous työnohjauksesta

Varaa maksuton tarvekartoitus (30 min.), jätä yhteydenottopyyntö, soita (+358 500 580 921) tai lähetä sähköpostia osoitteeseen kirsi@sepontytar.fi ja kerro työyhteisösi tarpeista. Työnohjauksen hinta muodostuu useista tekijöistä (mm. ryhmäkoko, prosessin arvioitu kesto ja tapaamisten kesto ja useus). Mietitään yhdessä miten voin auttaa sinua käytettävissäsi olevalla budjetilla. Huomaa, että työnohjauksen tarvearviointi on maksutonta eikä sido sinua mihinkään.

sepontytar_t-grafiikka.png

 

Koulutukset, valmennukset ja luennot

Sepontytär suunnittelee koulutukset, valmennukset ja luennot aina juuri teidän organisaation ja työyhteisön tarpeiden mukaan. Yksilöllisen toteutuksen myötä valmennuksiin ja koulutuskokonaisuuksiin on mahdollista sisällyttää monipuolisesti työyhteisön tavoitteita tukevia ennakkotehtäviä sekä mukaansa tempaavaa ja osallistavaa työpajatyöskentelyä.

Suosittuja teemoja koko työyhteisön koulutus- ja työhyvinvointipäiviin sekä johdon valmennuksiin

Kehity vahvuuksilla™

Oman työn kehittämiseen liittyvä ryhmävalmennus tiimeille ja työyhteisöille. Valmennuksen tavoitteena on oman työn ja työuran tarkastelu, työhyvinvoinnin ja innostuksen vahvistaminen sekä työn tuunaaminen vahvuuslähtöisesti. Lue lisää VOIMAKEHÄ®.info.
Kesto kahdeksan (8) kahden tunnin verkkotapaamista ja syventävät välitehtävät.

Vahvuudet kehityskeskustelussa

Positiivisen johtamisen periaatteita soveltava valmennus esihenkilöille ja johdolle. Osallistava valmennus perehdyttää vahvuuksien johtamiseen erilaisten kehityskeskustelujen (vahvuuskeskustelujen, onnistumiskeskustelujen) näkökulmasta. Kaksi 2-3 tunnin osallistavaa valmennustapaamista etätapahtumana tai kontaktivalmennuksena.

Sovittelun perusteet

Ratkaisukeskeisyyden ja restoratiivisuuden periaatteet ja sovitteluprosessin vaiheet esittelevä valmennus esihenkilöille ja johdolle on toteutettavissa etätapahtumana (2 krt 2 t tai 4 t) tai puolen päivän kontaktivalmennuksena.

Sovitteleva esihenkilö ja johtaja

Valmennus valmistaa kohtaamaan sovittelevasti työelämän ristiriitatilanteita. Opit käytännön menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joilla lisäät osallisten ymmärrystä konfliktista, itsestään ja muista riidan osapuolista. Saat valmiuksia toimia ristiriitatilanteissa ratkaisukeskeisesti.
Valmennus voidaan toteuttaa etätapahtumana (4 krt 3 t tai 2 krt 6 t) tai kahden päivän kontaktivalmennuksena.

Dialogitaitoja

Osallistava valmennus sopii esimerkiksi uuden tiimin tutustumisvaiheeseen (kesto 4 t).

Työyhteisötaidot

Työyhteisön tai tiimin toiminnan kannalta keskeisimpiin kehityskohtiin innostavasti ja konkreettisesti pureutuva vuorovaikutteinen ja vaikuttava valmennus (2-3 krt 2-4 t).

Tuunaamalla parempaa työtä -luento & workshop

Kohderyhmälle räätälöitävä puolen päivän kokonaisuus, jossa on luento-osuus (1-2 t) ja ryhmä-, pari- ja työpajatyöskentelyä (2-3 t).

HURAA! Huomio uneen, ravintoon ja aktiiviseen arkeen -luento & workshop

Toiminnallinen luento-workshop aktivoi ajattelua ja ryhmä-, pari- ja työpajatyöskentelyä vuorottelevat muodostaen mielekkään kokonaisuuden. Kesto 2-3 t.

Koulutukset, valmennukset ja luennot yksilöllisesti toteuttettuina - aina juuri teidän organisaation ja työyhteisön tarpeisiin!

Ratkaisut etätapahtumien järjestämiseen yrittäjälle*, esimiehille ja työyhteisöille

 • Zoom tutuksi -osallistava verkkovalmennus
  Valmennuksen jälkeen tunnet Zoomin tärkeimmät ominaisuudet ja onnistut etätapahtuman järjestäjänä. Kesto 2-3 t.
 • Fasilitoi onnistunut etätapahtuma -osallistava verkkovalmennus
  Valmennuksessa tutustut monipuolisesti etätapahtumissa käytettäviin työskentelymenetelmiin ja verkon maksuttomiin fasilitointisovelluksiin. Kesto 2-4 t. 

Koulutusten käytännön järjestelyt ja hinnat

Useimmat luennot sekä valmennukset ja koulutukset ovat toteutettavissa myös etäyhteyksin joko tilaajan käyttämällä etätapahtumasovelluksella tai Zoomilla Sepontyttären kutsumana. Hinnat sisältävät sähköisen materiaalin, tavanomaiset fasilitointimateriaalit ja matkat Raahen seutukunnassa. Erillisestä sopimuksesta Sepontytär hoitaa tilavaraukset ja tarjoilut koulutuspäivien aikana.

 

Hintaesimerkkejä räätälöidyistä valmennuksista ja koulutuksista

alv 0 %
 
  Luento ja workshop (3 t) 810 €  
  Luento ja workshop (4 t) 1026  €  
  Valmennuspäivä (esim. klo 9-16) 1795 €  
  Kehity vahvuuksilla (hinta / osallistuja, min. 10 hlö) 255 €  
  * henkilökohtainen valmennus yksinyrittäjälle / mikroyrittäjälle 100 € / ensimm. tunti + 10 € / 10 min.  
       

 

sepontytar_t-grafiikka.png

 

Työyhteisösovittelu

Vaikka itse sovitteluprosessi on määrämuotoinen, on jokainen sovittelu yksilöllinen. Työyhteisösovittelun hinta (hinta-arvio*) muodostuu tarjouspyynnön ja toimeksiantosopimuksen tekemisen yhteydessä annettujen taustatietojen, sekä sovitteluprosessin edetessä mahdollisesti havaittujen tarpeiden pohjalta.

Työyhteisösovittelu ottaa huomioon osapuolten kokemukset heitä kunnioittavalla tavalla. Se etenee tästä kokemuksesta sovittelijan aktiivisen työn myötä osapuolten yhteiseen sopimukseen siitä, kuinka tulevaisuudessa toimitaan. Vastuu konfliktin ratkaisusta säilyy osapuolilla. (Järvinen & Luhtaniemi. 2013)

Työyhteisösovittelun lopulliseen hintaan vaikuttavat ensisijaisesti ristiriidan / konfliktin laajuus ja osallisten määrä sekä mahdolliset matkakustannukset. Sovittelun aikana voi käydä ilmi, että konfliktiin liittyy alkuperäisen selvityksen ulkopuolelle jääneitä henkilöitä. Toimeksiantosopimukseen kirjataankin mahdollisuus sovitteluprosessin laajentamiseen sovittelun onnistumiseksi. Tästä ja muista lopulliseen hintaan vaikuttavista tekijöistä keskustellaan aina tilaajan kanssa, joka päättää prosessin jatkamisesta muuttuneissa olosuhteissa.

Hinnoitteluesimerkki työyhteisösovittelun prosessista

Kuvitteellisen konfliktin keskiössä ovat kaksi kollegaa, Soini ja Kaino. Konfliktin vaikutuspiiriin kuuluvat lisäksi heidän esimiehensä Vieno ja kolmas kollega Varma. Työyhteisösovittelun vaikuttavuuden varmistamiseksi mukaan kutsutaan myös esimiehen esimies Muisto.

Esimerkkitilanteessa on osallisena kaikkiaan viisi henkilöä ja sovittelu etenee työyhteisösovittelun prosessin mukaisesti:

 1. Toimeksiantosopimus.
 2. Infotilaisuus kaikille, joita konflikti saattaa koskea (1 h).
 3. Yksilökeskustelut (á 1 h, yht 5 h).
 4. Yhteistapaaminen, eli sovittelutapaaminen (7 h).
 5. (Mahdollinen tiedottaminen yhteisen sopimuksen mukaisesti)
 6. Kaksi seurantatapaamista (á 3-4 h) noin 3 kk ja 6 kk kuluttua yhteistapaamisesta.

Tässä esimerkkitilanteessa työyhteisösovittelun hinnaksi muodostuu 2 625 € + alv. 24 %. Vertailun vuoksi yhden henkilön sairauspoissaolopäivän hinta on alimmillaan noin 400 € (If.fi, sis. sairausajan palkka, sijaisjärjestelyt, ylityöt ja työn hidastumiset). Työyhteisön ristiriitatilanne aiheuttaa usein poissaolojen ohella myös muita kustannuksia ja jopa asiakasmenetyksiä.

Pyydä tarjous työyhteisösovittelusta

Varaa maksuton työyhteisösovittelun tarvekartoitus (45 min.), jätä yhteydenottopyyntö, soita (+358 500 580 921) tai lähetä sähköpostia osoitteeseen kirsi@sepontytar.fi ja kerro työyhteisösi tarpeista. Työyhteisösovittelun hinta muodostuu useista tekijöistä. Mietitään yhdessä miten voin auttaa sinua käytettävissäsi olevalla budjetilla. Huomaa, että työyhteisösovittelun tarvearviointi on maksutonta eikä sido sinua mihinkään.