Esittely

Sepontytär Oy

Työurani aikana mikään ei ole tuntunut yhtä hyvältä kuin kuulla, että olen voinut olla avuksi! Että umpisolmuna näyttäytynyt asiakaspalvelu on saatu taas rullaamaan, sairauspoissaolot yksikössä ovat vähentyneet tai työyhteisön ilmapiiri parantunut ja tulosta syntyy.

Jokainen työntekijä, esimies ja johtaja haluaa tehdä työnsä hyvin, olla tänäänkin paras versio itsestään, rakentaaa hyvää työilmapiiriä organisaation ja työyhteisön hyväksi. Toimiva työyhteisö tukee yleistä työhyvinvointia ja terveyttä, kannustaa uuden oppimiseen, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuloksellisuutta.

Jokainen joskus eksynyt tietää, että eksyksissä oleminen on todella stressaavaa. Poukkoiluun ja kehän kiertämiseen kuluu se kallisarvoinen energia, jonka kuuluisi olla valjastettuna oikean polun kulkemiseen. Harhaileva avainhenkilö, tiimi tai työyhteisö tarvitsee selkeän suuntiman ja askelmerkit. Minä autan niiden löytämisessä.

Valmennan yrittäjiä, työyhteisöjä, tiimejä, esimiehiä ja työntekijöitä kohti sovittua tavoitetta pääasiassa Raahen seutukunnassa ja naapuripitäjissä, mutta myös laajemmin Pohjois-Pohjanmaalla - tai vaikka Espanjassa. Tukenani on osaava asiantuntijaverkosto ja parhaillaan rakennan alueellista työyhteisövalmennuksen ja työhyvinvoinnin yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa.

Mahdollisuus innostua ja innostaa, rohkeus ruokkia ja tyydyttää uteliaisuutta sekä herättää sitä muissa ja ilo oivaltaa ja oivalluttaa. Ne ovat minulle merkittävä henkilökohtaisen työhyvinvoinnin lähde. Näistä intohimoista; innostuksesta, uteliaisuudesta ja oivalluksista syntyi Sepontytär - yrityksesi osaava ja luotettava kumppani työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä! 

Sepontytär - Työhyvinvointi

“Kuuntelemisen taito ja kuulluksi tulemisen kokemus ovat työyhteisöjen kehittämisen perusta ja nykyaikaisen johtamisen kulmakivi.” 
Tony Dunderfelt

Kirsi Paldanius

Kuuntelija, kyselijä, näkijä ja tekijä

Minusta on sanottu, että minulle on helppo puhua. Että rauhallisella olemuksellani luon tilan, jossa kokee tulevansa kuulluksi. Olen otettu näistä kuvauksista ja tunnistan niistä kyllä itseni - kuuntelen mielelläni. Paneudun sanottuun ja etsiydyn tarinan taustoihin. Luottamuksen syntyminen ja ylläpitäminen, kiireettömyys ja hyväksyvä, arvostava vuorovaikutus, läsnäolo ovat minulle asiakastyössä merkityksellisiä.

Toisinaan voi olla hankala sanoittaa kokemaansa tai tunteitaan tai löytää ongelman ydintä. Kysymysten avulla kuljetan asiakkaani tutkimaan pulmaa eri näkökulmista, synnyttämään uusia ajatuksia. Vastaustensa kautta asiakkaalleni avautuu mahdollisuus löytää juuri sillä hetkellä paras mahdollinen, toimiva ja kestävä ratkaisu. Kyseleminen on iso osa työtäni ja kysymykset tärkeä työvälineeni. Hyvä kysymys käynnistää prosessin.

Kohtaan asiakkaani mieluiten henkilökohtaisesti, mutta etenkin yksilötyöskentely on tarvittaessa toteutettavissa puhelimitse tai videoneuvotteluna. Ryhmätyönohjauksessa ja työyhteisövalmennuksessa havainnot osallistujien keskinäisestä vuorovaikutuksesta, nonverbaalista viestinnästä (mm. kehonkieli, tilankäyttö, kosketus) merkitsevät paljon. Sanaton viestintä täydentää sanallista viestintää ja joissain tilanteissa jopa korvaa sen kokonaan. Paineistettu, kiireen keskellä toimiva työyhteisö sokeutuu herkästi sanattomalle vuorovaikutukselle ja havaintojen perusteella tehdään vääriä päätelmiä. Kokemukseni mukaan fyysinen kohtaaminen, näkeminen, antaa arvokasta tietoa henkilöiden ja ryhmien välisistä suhteista.

Todelliset arvot näkyvät käytännössä, arjen jokapäiväisessä työssä. “Sanoista tekoihin” on ohjannut polkuani ja tuon jäljen toivon jättäväni myös asiakkaalleni. Työnohjauksen tavoitteet, työhyvinvointivalmennuksen tulos tai työyhteisösovitteluprosessin ratkaisu ovat määriteltävissä ja mitattavissa olevia asioita. Työskentelyn alkuvaiheessa synkronoidaan näkemys käytettävistä mittareista, jotta saadaan aikaan yhteinen tekemisen meiniki.
 

Sepontytär - Kirsi Paldanius

“Kysymykset muovaavat vastauksia, joita saamme.”
Yvonne Dolan

Taidot ja osaaminen

Työnohjaajana perhehoidon kentässä (2022)

Perhehoitoliitto ry
 

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot -asiantuntijakoulutus (2022)

Oulun ammattikorkeakoulu
 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (2022)

Työtehoseura
 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (2021)

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 

VOIMAKEHÄ®​-mentori (2021)

Vahvuuttamo
 

Taitoa ja tukea etäohjaukseen, -terapiaan ja -konsultointiin (2020)

Oulun yliopisto
 

VOIMAKEHÄ®​-lisenssivalmentaja (2020)

Vahvuuttamo
 

Coaching Ajokortti®​​​ (2020)

Heuristica
 

Erätauko-fasilitaattori (2019)

DialogiAkatemia
 

Ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun asiantuntija (2019)

Helsingin Psykoterapiainstituutti
 

Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma (2018)

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
 

Asiantuntija- ja toimistotyön työsuojelun perusteet (2018)

Työturvallisuuskeskus TTK
 

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry (2016)

Helsingin Psykoterapiainstituutti
 

Näyttötutkintomestari, NTM (2013)

Haaga-Helia
 

Suggesto-ohjaaja SHY (2011)

Suomen Hypnoosiyhdistys
 

Rentoutusohjaaja SHY (2010)

Suomen Hypnoosiyhdistys
 

Personal Trainer FISAF (2005)

Federation Internationale des Sports Aerobics et Fitness
 

Ammattipedagogi, AmO (2001)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 

Ohjelmoija-suunnittelija (1992)

Business College Helsinki (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto)
 

Luottamustoimet ja jäsenyydet

Pohjois-Pohjanmaan aluekoordinaattori (2019-)

Suomen työnohjaajat ry (STOry)
 

Jäsen (2018-)

Suomen sovittelufoorumi (SSF)
 

Jäsen (2020-)

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry (Ratkes)
 

Jäsen (2020-)

Suomen positiivisen psykologian yhdistys ry
 

Puheenjohtaja (2022 -), varapuheenjohtaja (2019-2021)

Raahen Yrittäjät ry
 

Hallituksen jäsen (2021-), yksinyrittäjäverkoston johtoryhmän puheenjohtaja (2021–)

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
 

Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmän jäsen (2022–)

Suomen Yrittäjät ry
Sepontytär - CV

“Työhyvinvointi mahdollistuu organisaation ja työntekijöiden myönteisestä vuorovaikutuksesta.”
Marja-Liisa Manka

Olen aktiivinen Linkedinissä

sepontytär_kirsi.jpeg    

Löydä minut Linkedinistä