Markkinointirekisteri

Asiakasrekisterin selosteen löydät täältä.

Rekisterin pitäjä

Sepontytär Oy, Raahe
+358 500 580 921, info@sepontytar.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Paldanius
+358 500 580 921, kirsi@sepontytar.fi

Rekisterin nimi

Sepontytär Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä rekisterissä olevia tietoja käytetään Sepontytär Oy:n markkinointia ja tiedottamista varten henkilötietolain 8 § mukaisesti. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen myös silloin, jos Sepontytär Oy:n toiminnassa tai palveluissa tapahtuu muutoksia, jotka koskettavat tai voivat koskettaa myös rekisterissä olevaa henkilöä. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan asianomaiselta henkilöltä itseltään tämän liittyessä uutiskirjeen tilaajaksi yrityksen www-sivuilla (www.sepontytar.fi). Rekisteriin voidaan liittää myös Sepontytär Oy:n asiakkaita heidän omalla suostumuksellaan muun asiakkuussuhteen hoitamisen ja yhteydenpidon myötä, esimerkiksi asiakkaan tilatessa ladattavaa materiaalia Sepontytär Oy:n verkkosivuilta tai tehdessä tilauksen Sepontytär Oy:n verkkokaupassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Sepontytär Oy:n ulkopuolisille tahoille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Markkinointirekisteri sijaitsee uutiskirjeohjelmisto MailChimpin palvelimella USA:ssa. MailChimpillä on käytössä ns. Privacy Shield Framework, jonka myötä tietojen suojaus on varmistettu myös EU:ssa hyväksytyllä tavalla.

Lisätietoa MailChimpin tietosuojakäytännöistä löytyy osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Sepontytär Oy ei erikseen luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee Sepontytär Oy:n käyttämässä uutiskirjeohjelmistossa, jonne on pääsy ainoastaan yrityksen omistajalla ja henkilöstöllä. Pääsy uutiskirjeohjelmistoon on suojattu erikseen salasanalla, joka on vain yrityksen omistajan ja henkilöstön tiedossa.

Markkinointirekisteriä ei ole erikseen säädetty salassapidettäväksi materiaaliksi, mutta se on suojattu salasanalla.