Palvelut

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu purkaa organisaatiossa syntyneitä konflikteja; ristiriitoja ja haastavia tilanteita. Sovitteluprosessi etenee alkuinfosta yksilöhaastattelujen kautta sovittelusopimukseen tähtäävään yhteistapaamiseen ja seurantaan.

Sovittelu vähentää parhaimmillaan koko työyhteisön kuormitusta. Se kohentaa työviihtyvyyttä, opettaa arvostavaa keskustelua ilman konfliktin syntymisen tai syvenemisen vaaraa.

Ratkaisukeskeisen, restoratiivisen työyhteisösovittelun prosessi

Työyhteisösovittelun prosessi voidaan tilanteesta riippuen (seurantaa lukuun ottamatta) viedä läpi hyvinkin nopealla aikataululla ja käynnistää infotilaisuudella jopa samana päivänä toimeksiannon kanssa. Prosessin kestoon vaikuttavat mm. osallisten lopullinen lukumäärä ja ristiriidan / konfliktin laajuus.

Prosessi etenee infotilaisuudesta yksilökeskusteluihin ja yhteistapaamiseen ja päättyy seurantaan:

 1. Yhteydenotto ja toimeksiantosopimus.
 2. Infotilaisuus.
 3. Yksilökeskustelut.
 4. Yhteistapaaminen.
 5. (Mahdollinen tiedottaminen yhteisen sopimuksen mukaisesti)
 6. Kaksi seurantatapaamista noin 1-3 kk ja 6 kk kuluttua yhteistapaamisesta.

Työyhteisösovittelija on haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Fasilitoin sovitteluprosessia tavoitteena löytää ristiriitaan tai konfliktiin kaikille osapuolille tyydyttävä ratkaisu: työrauha ja yhteinen tie eteenpäin.

Ohjaan osapuolet dialogiin puolueettomana sovittelijana. Kuljetan prosessia, jonka lopputuloksena osapuolet määrittelevät ratkaisun itse. Sovittelun oppimisprosessin keskiössä on arvostava kohtaaminen, kunnioittava vuoropuhelu ja toisen näkökulman ymmärtäminen. Turvallisen keskusteluilmapiirin ja tasapuolisen kohtelun varmistaminen sekä kuulluksi tulemisen kokemuksen mahdollistaminen kuuluvat tehtäviini sovittelijana.

Työyhteisösovittelu ottaa huomioon osapuolten kokemukset heitä kunnioittavalla tavalla. Se etenee tästä kokemuksesta sovittelijan aktiivisen työn myötä osapuolten yhteiseen sopimukseen siitä, kuinka tulevaisuudessa toimitaan. Vastuu konfliktin ratkaisusta säilyy osapuolilla. (Järvinen & Luhtaniemi. 2013)

Sepontyttären blogista voit lukea lisää restoratiivisesta työyhteisösovittelusta ja työyhteisösovittelun prosessista.

Ratkaisematon ristiriita tulee kalliiksi

Tulehtunut tilanne työyhteisössä saattaa aiheuttaa mm. työntekijöiden hyvinvoinnin hiipumista, sairauspoissaoloja, ennenaikaisia eläköitymisiä ja tuottavuuden laskua.

Yhden sairauspoissaolopäivän vuoksi menetetyn työpanoksen arvo on 219 – 930 € / päivä (Elinkeinoelämän keskusliitto). Tarkista yrityksesi tilanne Varman poissaololaskurilla, joka huomioi palkkakulujen ohella työvoiman sivukulut ja välilliset kustannukset.

Ristiriitatilanne aiheuttaa työyhteisössä usein poissaolojen ohella myös mm. työsuhteen irtisanomisesta aiheutuvia kustannuksia rekrytoinnin (Eilakaisla) ja perehdyttämisen muodossa. Asiantuntijan rekrytoinnin hintalappu voi perehdytyksineen olla kymmeniä tuhansia euroja.

Pahimmillaan ratkaisematon ristiriita aiheuttaa yritykselle mainehaitan ja asiakasmenetyksiä. Näiden menetysten hintaa on mahdotonta laskea, tai edes arvioida.

sepontytar_t-grafiikka.png

Työyhteisösovittelun hinta

Vaikka itse sovitteluprosessi on määrämuotoinen, on jokainen sovittelu yksilöllinen. Työyhteisösovittelun lopulliseen hintaan vaikuttavat ensisijaisesti ristiriidan / konfliktin laajuus ja osallisten määrä. Sovittelun aikana voi käydä ilmi, että konfliktiin liittyy alkuperäisen selvityksen ulkopuolelle jääneitä henkilöitä. Tästä ja muista lopulliseen hintaan vaikuttavista tekijöistä keskustellaan aina tilaajan kanssa, joka päättää prosessin jatkamisesta muuttuneissa olosuhteissa.

Hinnoitteluesimerkki työyhteisösovittelun prosessista

Kuvitteellisen konfliktin keskiössä ovat kaksi kollegaa. Konfliktin vaikutuspiiriin kuuluvat lisäksi heidän esihenkilönsä ja kolmas kollega. Työyhteisösovittelun vaikuttavuuden varmistamiseksi mukaan kutsutaan myös esihenkilön esihenkilö.

Esimerkkitilanteessa on osallisena kaikkiaan viisi henkilöä ja sovittelu etenee työyhteisösovittelun prosessin mukaisesti:

 1. Toimeksiantosopimus.
 2. Infotilaisuus kaikille, joita konflikti saattaa koskea.
 3. Yksilökeskustelut osallisille.
 4. Yhteistapaaminen, eli sovittelutapaaminen.
 5. (Mahdollinen tiedottaminen yhteisen sopimuksen mukaisesti)
 6. Kaksi seurantatapaamista noin 3 ja 6 kk kuluttua yhteistapaamisesta.

Hintaan sisältyy sovitteluprosessin suunnittelu ja yhteydenpito tilaajan kanssa. Esimerkkitilanteessa työyhteisösovittelun hinnaksi muodostuu 3 600 €. Hintaan lisätään arvonlisävero (24 %) ja mahdolliset matka- ja majoituskulut.

sepontytar_t-grafiikka.png

Pyydä tarjous työyhteisösovittelusta

Varaa maksuton työyhteisösovittelun tarvekartoitus (45 min.), jätä yhteydenottopyyntö, soita (+358 500 580 921) tai lähetä sähköposti osoitteeseen kirsi@sepontytar.fi ja kerro työyhteisösi tarpeista.

Työyhteisösovittelun hinta muodostuu useista tekijöistä. Mietitään yhdessä miten voin auttaa sinua käytettävissäsi olevalla budjetilla. Huomaa, että työyhteisösovittelun tarvearviointi on maksutonta eikä sido sinua mihinkään.

Sepontytär on Suomen sovittelufoorumin jäsen.

Sepontytär Palvelut Työyhteisösovittelu

Työrauha on tahdon asia.

"Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.” 
Martti Ahtisaari

Kuinka voin auttaa?