Palvelut

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu purkaa organisaatiossa syntyneitä konflikteja; ristiriitoja ja haastavia tilanteita. Standardoitu sovitteluprosessi etenee alkuinfosta yksilöhaastattelujen kautta sovittelusopimukseen tähtäävään yhteistapaamiseen ja seurantaan. Sovittelu vähentää parhaimmillaan koko työyhteisön kuormitusta. Se kohentaa työviihtyvyyttä, opettaa arvostavaa keskustelua ilman konfliktin syntymisen tai syvenemisen vaaraa.

Ratkaisukeskeisen, restoratiivisen työyhteisösovittelun prosessi

Työyhteisösovittelun prosessi voidaan tilanteesta riippuen (seurantaa lukuun ottamatta) viedä läpi hyvinkin nopealla aikataululla ja käynnistää infotilaisuudella jopa samana päivänä toimeksiannon kanssa. Prosessin kestoon vaikuttavat mm. osallisten lopullinen lukumäärä ja ristiriidan / konfliktin laajuus. Prosessi etenee infotilaisuudesta yksilökeskusteluihin ja yhteistapaamiseen ja päättyy seurantaan:

 1. Yhteydenotto ja toimeksiantosopimus.
 2. Infotilaisuus.
 3. Yksilökeskustelut.
 4. Yhteistapaaminen.
 5. (Mahdollinen tiedottaminen yhteisen sopimuksen mukaisesti)
 6. Kaksi seurantatapaamista noin 1-3 kk ja 6 kk kuluttua yhteistapaamisesta.

Työyhteisösovittelijana olen haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Ohjaan sovitteluprosessia tavoitteena löytää ristiriitaan tai konfliktiin kaikille osapuolille tyydyttävä ratkaisu: työrauha ja yhteinen tie eteenpäin.

Ohjaan osapuolet dialogiin puolueettomana sovittelijana. Kuljetan prosessia, jonka lopputuloksena osapuolet määrittelevät ratkaisun itse. Sovittelun oppimisprosessin keskiössä on arvostava kohtaaminen, kunnioittava vuoropuhelu ja toisen näkökulman ymmärtäminen. Turvallisen keskusteluilmapiirin ja tasapuolisen kohtelun varmistaminen sekä kuulluksi tulemisen kokemuksen mahdollistaminen kuuluvat tehtäviini sovittelijana.

Sepontyttären blogista voit lukea lisää restoratiivisesta työyhteisösovittelusta ja työyhteisösovittelun prosessista.

Työyhteisösovittelun lopulliseen hintaan vaikuttaa ensisijaisesti konfliktin laajuus, eli osallisten määrä. Toimeksiantosopimusta edeltää keskustelu myös muista lopulliseen hintaan vaikuttavista tekijöistä. Tilaaja päättää aina prosessin jatkamisesta mahdollisesti muuttuneissa olosuhteissa.

sepontytar_t-grafiikka.png

Työyhteisösovittelun hinta

Vaikka itse sovitteluprosessi on määrämuotoinen, on jokainen sovittelu yksilöllinen. Työyhteisösovittelun hinta muodostuu tarjouspyynnön ja toimeksiantosopimuksen tekemisen yhteydessä annettujen taustatietojen, sekä sovitteluprosessin edetessä mahdollisesti havaittujen tarpeiden pohjalta.

Työyhteisösovittelu ottaa huomioon osapuolten kokemukset heitä kunnioittavalla tavalla. Se etenee tästä kokemuksesta sovittelijan aktiivisen työn myötä osapuolten yhteiseen sopimukseen siitä, kuinka tulevaisuudessa toimitaan. Vastuu konfliktin ratkaisusta säilyy osapuolilla. (Järvinen & Luhtaniemi. 2013)

Työyhteisösovittelun lopulliseen hintaan vaikuttavat ensisijaisesti ristiriidan / konfliktin laajuus ja osallisten määrä. Sovittelun aikana voi käydä ilmi, että konfliktiin liittyy alkuperäisen selvityksen ulkopuolelle jääneitä henkilöitä. Toimeksiantosopimukseen kirjataankin mahdollisuus sovitteluprosessin laajentamiseen sovittelun onnistumiseksi. Tästä ja muista lopulliseen hintaan vaikuttavista tekijöistä keskustellaan aina tilaajan kanssa, joka päättää prosessin jatkamisesta muuttuneissa olosuhteissa.

Hinnoitteluesimerkki työyhteisösovittelun prosessista

Kuvitteellisen konfliktin keskiössä ovat kaksi kollegaa, Soini ja Kaino. Konfliktin vaikutuspiiriin kuuluvat lisäksi heidän esimiehensä Vieno ja kolmas kollega Varma. Työyhteisösovittelun vaikuttavuuden varmistamiseksi mukaan kutsutaan myös esimiehen esimies Muisto.

Esimerkkitilanteessa on osallisena kaikkiaan viisi henkilöä ja sovittelu etenee työyhteisösovittelun prosessin mukaisesti:

 1. Toimeksiantosopimus.
 2. Infotilaisuus kaikille, joita konflikti saattaa koskea (1 h).
 3. Yksilökeskustelut osallisille (á 1 h, yht 5 h).
 4. Yhteistapaaminen, eli sovittelutapaaminen (7 h).
 5. (Mahdollinen tiedottaminen yhteisen sopimuksen mukaisesti)
 6. Kaksi seurantatapaamista (á 3 h) noin 3 kk ja 6 kk kuluttua yhteistapaamisesta.

Yllä kuvatussa esimerkkitilanteessa työyhteisösovittelun hinnaksi muodostuu 2 850 € + alv. 24 % (hinta-arvio päivitetty 3/2023). Hintaan lisätään mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Vertailun vuoksi työntekijän yhden sairauspoissaolopäivän hinta on alimmillaan noin 400 € (If.fi), joka sisältää sairausajan palkan, sijaisjärjestelyt, ylityöt ja työn hidastumisen kustannukset. Työyhteisön ristiriitatilanne aiheuttaa usein poissaolojen ohella myös muita kustannuksia ja jopa asiakasmenetyksiä.

sepontytar_t-grafiikka.png

Pyydä tarjous työyhteisösovittelusta

Varaa maksuton työyhteisösovittelun tarvekartoitus (45 min.), jätä yhteydenottopyyntö, soita (+358 500 580 921) tai lähetä sähköposti osoitteeseen kirsi@sepontytar.fi ja kerro työyhteisösi tarpeista.

Työyhteisösovittelun hinta muodostuu useista tekijöistä. Mietitään yhdessä miten voin auttaa sinua käytettävissäsi olevalla budjetilla. Huomaa, että työyhteisösovittelun tarvearviointi on maksutonta eikä sido sinua mihinkään.

Sepontytär on Suomen sovittelufoorumin jäsen.

Sepontytär Palvelut Työyhteisösovittelu

Työrauha on tahdon asia.

"Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.” 
Martti Ahtisaari

Kuinka voin auttaa?