Palvelut

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu purkaa organisaatiossa syntyneitä konflikteja; ristiriitoja ja haastavia tilanteita. Standardoitu sovitteluprosessi etenee alkuinfosta yksilöhaastattelujen kautta sovittelusopimukseen tähtäävään yhteistapaamiseen ja seurantaan. Sovittelu vähentää parhaimmillaan koko työyhteisön kuormitusta. Se kohentaa työviihtyvyyttä, opettaa arvostavaa keskustelua ilman konfliktin syntymisen tai syvenemisen vaaraa.

"Lisätään neuvontaa ja tukea pienille yrityksille ja niiden työntekijöille työelämän sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Selvitetään ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden selvittely nopeutuisi esimerkiksi työyhteisösovittelua edistämällä."
 - Hallitusohjelma, Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi, Pienyritysten neuvonta ja tukeminen

Sepontyttären blogista voit lukea lisää restoratiivisesta työyhteisösovittelusta ja työyhteisösovittelun prosessista. Tutustu myös Suomen sovittelufoorumin verkkosivuihin.

Sepontytär Palvelut Työyhteisösovittelu

Kuinka voin auttaa?