Palvelut

​VOIMAKEHÄ® 

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

​VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

VOIMAKEHÄ perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. Lue lisää voimakeha.info.

Kehity vahvuuksilla™

Kehity vahvuuksilla™ konsepti on voimakehätyöskentelyä vahvuuksien lajeittain toteutettuna.

Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksen sisältö räätälöidään ryhmälle sopivaksi ja se sisältää aina seuraavat elementit:

 • Voimakehän kaikki osa-alueet käsitellään prosessina / palasteltuna
 • Valmennus toteutetaan 8 x 2 tunnin prosessina, johon sisältyy välityöskentelyä
 • Valmennuksessa hyödynnetään portfoliotyöskentelyä
 • Valmennuksen lopputuloksena osallistujalla on oman työn / hyvinvoinnin / uran kehittämissuunnitelma

Voimakehäprofilointi™

Voimakehäprofilointi on yksittäisen henkilön (esim. yrittäjä, johtaja kuluttaja-asiakas) VOIMAKEHÄ®-yksilöohjaus. Voimakehäprofilointi sopii sinulle, joka haluat tunnistaa omia vahvuuksiasi ja sitä kautta vahvistaa omaa innostustasi ja hyvinvointiasi ja esimerkiksi selkiyttää omia urasuunnitelmiasi.

 • Profiloinnin kesto on 2 h
 • Voimakehäprofilointi™ tehdään kasvokkaisessa tapaamisessa VOIMAKEHÄ®-työkalun avulla
 • Valmennukseen kuuluu ennakkotehtävä

Saat työskentelyn päätteeksi mukaasi

 • Valokuvan voimakehästäsi
 • VOIMAKEHÄ®-pohjan
 • CV-pohjan 

VOIMAKEHÄ®-vahvuuskartta

Vahvuuksien voimaa työelämässä on mitattu ja tutkittu paljon. Meta-analyysein on todettu, mm. että ihminen kokee optimaalista hyvinvointia ja innostusta jopa 18 kertaa muita todennäköisemmin, kun hän voi työssään hyödyntää vahvuuksiaan. Organisaatioissa vahvuuksien käytön mahdollistaminen näkyy työhyvinvoinnin ja tuloksen myönteisenä kehityksenä sekä parempana laatuna.

Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä muun muassa

 • itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja psykologiseen pääomaan;
 • hyvään elämään, onnellisuuteen;
 • työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin;
 • työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemiseen;
 • työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen, asiakasuskollisuuteen sekä
 • vähäisempään stressiin ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

Työyhteisön VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus

Valmennukseen kuuluu ennakkotehtävä ohjeistuksineen, neljän tunnin valmennus kasvotusten sekä työyhteisönä laatimanne vahvuuskartta. VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus sopii kehittämis- ja hyvinvointipäivän sisällöksi sekä uuden tiimin tai projektiryhmän työskentelyn käynnistämisvaiheeseen.

Huom. Joulukuussa 2020 varaat VOIMAKEHÄ®-menetelmään perustuvan työyhteisön vahvuuskartta-valmennuksen superedullisesti. Joulukuussa varatut valmennukset toteutetaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä. 

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja

Tilaa organisaatioonne oma VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja koulutus tai ilmoittaudu mukaan avoimiin koulutuksiin. Ensimmäiset Sepontyttären lisenssivalmentajakoulutukset käynnistyvät keväällä 2021.

Sepontytär Palvelut Työnohjaus

Kuinka voin auttaa?