Palvelut

​VOIMAKEHÄ® 

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. VOIMAKEHÄ® perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

​VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

VOIMAKEHÄ® perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. Lue lisää voimakeha.info.

sepontytar_t-grafiikka.png

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus

VOIMAKEHÄ®-tuotetta ja konseptia voi työssään hyödyntää ja soveltaa ​VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen suorittanut henkilö, joka on hankkinut VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksissa perehdytään syvällisesti

 • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla,
 • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan,
 • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen, sekä 
 • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta.

Lisenssivalmennuksen laskennallinen laajuus on 5 op.

Pyydä tarjous ja tilaa organisaation oma VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus tai ilmoittaudu mukaan avoimeen koulutukseen. Seuraavan avoimen lisenssivalmennuksen alkamisajankohdan ja toteutustavan löydät täältä.

sepontytar_t-grafiikka.png

Kehity vahvuuksilla™

Kehity vahvuuksilla™ on voimakehätyöskentelyä vahvuuksien lajeittain toteutettuna. Työskentely perustuu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien ja keskustelun hyödyntämiselle.

Katso täältä, milloin seuraava avoin ryhmävalmennus käynnistyy (ryhmän koko on rajattu ja ryhmän toiminta on luottamuksellista).

Osana ryhmävalmennusta osallistuja työstää oma Kehity vahvuuksilla™ -portfoliotaan ja laatii oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa.

 • Haluatko tarjota työyhteisönne jäsenille mahdollisuuden oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan henkilökohtaisia vahvuuksiaan?
 • Kaipaavatko organisaationne esihenkilöt ymmärrystä ja uusia näkökulmia itseä innostavien ja toisaalta stressaavien asioiden tarkastelemiseen?
 • Haluatteko vahvistaa tiimin jäsenten hyvinvointia ja lisätä jokaisen työpäivään imua ja työn iloa?
 • Toivotko työyhteisön jäsenten voimavarojen vahvistamista ja sparrausta muutoksessa toimimiseen?
 • Kiinnostaako sinua nähdä, mihin työyhteisönne yltää, kun sen jäsenet tuunaavat työtään positiivisen psykologian uusimpaan tutkimustietoon perustuvien menetelmien ja työskentelytapojen avulla?

Kehity vahvuuksilla™ -valmennus toteutetaan 8 x 2 tunnin prosessina*, johon sisältyy välityöskentelyä.

 1. Prosessin käynnistää henkilökohtainen VIA-luonteenvahvuuksien kartoitus.
 2. Voimakehän kuuden osa-alueen käsittelyssä hyödynnetään portfoliotyöskentelyä.
 3. Ohjattu (vapaaehtoinen) välityöskentely syventää valmennuksessa opittua.
 4. Lopputuloksena osallistujalla on tavoitteen mukaisesti oman työn / hyvinvoinnin / uran kehittämissuunnitelma.

*)Kehity vahvuuksilla™ valmennus on räätälöitävissä työyhteisöille esim. valmennuksen kokonaiskestoa ja valmennuskertojen lukumäärää muuttamalla.

sepontytar_t-grafiikka.png

Voimakehäprofilointi™

Voimakehäprofilointi on yksittäisen henkilön (esim. yrittäjä, johtaja kuluttaja-asiakas) VOIMAKEHÄ®-yksilöohjaus. Voimakehäprofilointi sopii sinulle, joka haluat tunnistaa omia vahvuuksiasi ja sitä kautta vahvistaa omaa innostustasi ja hyvinvointiasi ja esimerkiksi selkiyttää omia urasuunnitelmiasi.

 • Profiloinnin kesto on 2 h
 • Voimakehäprofilointi™ tehdään kasvokkaisessa tapaamisessa VOIMAKEHÄ®-työkalun avulla
 • Valmennukseen kuuluu ennakkotehtävä

Saat työskentelyn päätteeksi mukaasi

 • Valokuvan voimakehästäsi
 • VOIMAKEHÄ®-pohjan
 • CV-pohjan 

Voimakehäprofilointi on upea valmistujaislahja! Sijoita vastavalmistuneen tulevaisuuteen ja osta valmennus Sepontyttären verkkokaupasta.

sepontytar_t-grafiikka.png

Tiimin tai työyhteisön VOIMAKEHÄ®-vahvuuskartta

Vahvuuksien voimaa työelämässä on mitattu ja tutkittu paljon. Meta-analyysein on todettu, mm. että ihminen kokee optimaalista hyvinvointia ja innostusta jopa 18 kertaa muita todennäköisemmin, kun hän voi työssään hyödyntää vahvuuksiaan. Organisaatioissa vahvuuksien käytön mahdollistaminen näkyy työhyvinvoinnin ja tuloksen myönteisenä kehityksenä sekä parempana laatuna.

Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä muun muassa

 • itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja psykologiseen pääomaan;
 • hyvään elämään, onnellisuuteen;
 • työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin;
 • työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemiseen;
 • työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen, asiakasuskollisuuteen sekä
 • vähäisempään stressiin ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus sisältää ennakkotehtävän ohjeistuksineen, neljän tunnin valmennuksen kasvotusten sekä työyhteisönä laatimanne vahvuuskartan. 

VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus sopii kehittämis- ja hyvinvointipäivän sisällöksi sekä uuden tiimin tai projektiryhmän työskentelyn käynnistämisvaiheeseen.

sepontytar_t-grafiikka.png

Ota yhteyttä jo tänään! Suunnitellaan yhdessä organisaatiollenne positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva valmennuskokonaisuus.

Varaa maksuton kartoitustapaaminen.

Sepontytär Palvelut Työnohjaus

Kuinka voin auttaa?