Palvelut

​VOIMAKEHÄ® 

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä muun muassa

 • itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja psykologiseen pääomaan;
 • hyvään elämään, onnellisuuteen;
 • työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin;
 • työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemiseen;
 • työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen, asiakasuskollisuuteen sekä
 • vähäisempään stressiin ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

​VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

Tule mukaan avoimiin valmennuksiin tai tilaa organisaationne tarpeisiin sovitettu oma valmennus. Valittavanasi ovat valmiit konseptit:

 • Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus
 • Voimakehäprofilointi™
 • VOIMAKEHÄ®-vahvuuskartta
 • VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus

VOIMAKEHÄ® perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosiokonstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. Lue lisää Sepontyttären blogista ja voimakeha.info sivustolta.

sepontytar_t-grafiikka.png

Kehity vahvuuksilla™

Kehity vahvuuksilla™ on voimakehätyöskentelyä vahvuuksien lajeittain toteutettuna. Työskentely perustuu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien ja keskustelun hyödyntämiselle.

Katso täältä, milloin seuraava avoin ryhmävalmennus käynnistyy (ryhmän koko on rajattu ja ryhmän toiminta on luottamuksellista).

Osana ryhmävalmennusta osallistuja työstää oma Kehity vahvuuksilla™ -portfoliotaan ja laatii oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa.

 • Haluatko tarjota työyhteisönne jäsenille mahdollisuuden oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan henkilökohtaisia vahvuuksiaan?
 • Kaipaavatko organisaationne esihenkilöt ymmärrystä ja uusia näkökulmia itseä innostavien ja toisaalta stressaavien asioiden tarkastelemiseen?
 • Haluatteko vahvistaa tiimin jäsenten hyvinvointia ja lisätä jokaisen työpäivään imua ja työn iloa?
 • Toivotko työyhteisön jäsenten voimavarojen vahvistamista ja sparrausta muutoksessa toimimiseen?
 • Kiinnostaako sinua nähdä, mihin työyhteisönne yltää, kun sen jäsenet tuunaavat työtään positiivisen psykologian uusimpaan tutkimustietoon perustuvien menetelmien ja työskentelytapojen avulla?

Kehity vahvuuksilla™ -valmennus toteutetaan 8 x 2 tunnin prosessina*, johon sisältyy välityöskentelyä.  

 1. Prosessin käynnistää henkilökohtainen VIA-luonteenvahvuuksien kartoitus.
 2. Voimakehän kuuden osa-alueen käsittelyssä hyödynnetään portfoliotyöskentelyä.
 3. Ohjattu (vapaaehtoinen) välityöskentely syventää valmennuksessa opittua.
 4. Lopputuloksena osallistujalla on tavoitteen mukaisesti oman työn / hyvinvoinnin / uran kehittämissuunnitelma.

*Kehity vahvuuksilla™ valmennus on räätälöitävissä työyhteisöille esim. valmennuksen kokonaiskestoa ja valmennuskertojen lukumäärää muuttamalla.

sepontytar_t-grafiikka.png

Voimakehäprofilointi™

Voimakehäprofilointi on VOIMAKEHÄ®-menetelmällä toteutettu yksilöohjaus.

Voimakehäprofilointi sopii esimerkiksi yrittäjälle, esihenkilölle tai johtajalle työnohjauksen tueksi ja lahjaksi vastavalmistuneelle tai urapolkuaan pohtivalle.

Voimakehäprofilointi sopii erinomaisesti sinulle, joka haluat tunnistaa omia vahvuuksiasi ja sitä kautta vahvistaa omaa innostustasi ja hyvinvointiasi ja esimerkiksi selkiyttää urasuunnitelmiasi.

 • Voimakehäprofilointi™ tehdään kasvokkaisessa tapaamisessa VOIMAKEHÄ®-työkalun avulla.
 • Profiloinnin kesto on kaksi tuntia.
 • Valmennukseen kuuluu ennakkotehtävä.

Saat työskentelyn päätteeksi mukaasi:

 • Valokuvan voimakehästäsi,
 • VOIMAKEHÄ®-pohjan ja
 • CV-pohjan.

Voimakehäprofilointi on upea joulumuistaminen, syntymäpäiväyllätys tai valmistujaislahja! Sijoita itsellesi tärkeän ihmisen tulevaisuuteen ja osta valmennus Sepontyttären verkkokaupasta.

sepontytar_t-grafiikka.png

Tiimin tai työyhteisön VOIMAKEHÄ®-vahvuuskartta

Vahvuuksien voimaa työelämässä on mitattu ja tutkittu paljon. Meta-analyysein on todettu, mm. että ihminen kokee optimaalista hyvinvointia ja innostusta jopa 18 kertaa muita todennäköisemmin, kun hän voi työssään hyödyntää vahvuuksiaan. Organisaatioissa vahvuuksien käytön mahdollistaminen näkyy työhyvinvoinnin ja tuloksen myönteisenä kehityksenä sekä parempana laatuna.

VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus sisältää:

 • ennakkotehtävän ohjeistuksineen,
 • neljän tunnin valmennuksen kasvotusten,
 • työyhteisön/tiimin ydinvahvuudet -kaavion, sekä
 • työyhteisönä laatimanne vahvuuskartan. 

VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus sopii kehittämis- ja hyvinvointipäivän sisällöksi sekä uuden tiimin tai projektiryhmän työskentelyn käynnistämisvaiheeseen.

sepontytar_t-grafiikka.png

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus

VOIMAKEHÄ®-tuotetta ja konseptia voi työssään hyödyntää ja soveltaa ​VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen suorittanut henkilö, joka on hankkinut VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksissa perehdytään syvällisesti

 • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla,
 • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan,
 • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen, sekä 
 • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta.

Lisenssivalmennuksen laskennallinen laajuus on 5 op.

Pyydä tarjous ja tilaa organisaation oma VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus.

sepontytar_t-grafiikka.png

Ota yhteyttä jo tänään! Suunnitellaan yhdessä organisaatiollenne positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva valmennuskokonaisuus.

Varaa maksuton kartoitustapaaminen.

Kehity Vahvuuksilla™ tiimissä

VOIMAKEHÄ® perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

Kuinka voin auttaa?