Palvelut

Työyhteisövalmennus

Yrityksen ja ryhmän tilanteen ja tarpeet huomioivan työyhteisövalmennuksen ydin on rohkeus oivaltamiseen. Valmennuksen teemana voi olla esimerkiksi muutostilanteiden läpikäynti, työyhteisötaidot, yhdessä oppiminen, yhteisön tai tiimin jäsenten vastuun ottaminen, roolit, työnjako ja vastuun kantaminen.

Työyhteisövalmennus on toteutettavissa esimerkiksi kertaluontoisena puolen päivän luento & workshop -tilaisuutena tai toiseen meneillään olevaan prosessiin (voimakas kasvuvaihe, uusien menetelmien tai toimintamallien käyttöönotto, yt-neuvottelut, arvokeskustelu) liitettävänä tukimuotona, luento- ja työpajasarjana.
 

Sepontytär Palvelut Työyhteisövalmennus

Kuinka voin auttaa?