Palvelut

Työhyvinvointi

Organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen sekä imagoon vaikuttava työhyvinvointi on investointi. Hyvin suunniteltuna työhyvinvointiin investointi voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.

Työhyvinvoinnilla on tutkitusti merkittävä myönteinen yhteys mm. tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille, joilla on vastuu työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisen ohella työpaikan myönteiseen ilmapiiriin vaikuttamisessa. 

TyöhyvinvointiPLUS -valmennus

TyöhyvinvointiPLUS -valmennus sopii 20-100 työntekijän yrityksen tarpeisiin. Nykytilan kartoituksessa käydään läpi mm. työhyvinvointiin liittyvät lakisääteiset toimet ja selvitetään nykyiset perehdyttämisen käytänteet ja toimintatavat erilaisissa muutostilanteissa. Nykytilan kartoitus ja mahdollinen vertailudata muutoksesta toimivat pohjana valmennuksen tavoitteiden määrittelyssä ja projektin suunnittelussa.

Työhyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä. Taustatietojen keräämisen jälkeen on tulosten analysoinnin ja toimenpidesuunnitelman vuoro. Suunnitelma voidaan koostaa esimerkiksi sähköisen työhyvinvoinnin vuosikellon muotoon. Vuosikello tekee suunnitelman näkyväksi ja auttaa mm. toimenpiteiden aikatauluttamisessa, vastuiden jakamisessa ja helpottaa seurantaa.

Työhyvinvointikartoitus

Valmennusp​​​​rosessissa hyödynnetään tavallisimmin työhyvinvointia mittaavan kyselyn tuloksia. Jos edellisestä mittauksesta on yli 6 kk, on suositeltavaa käynnistää valmennusprosessi toistamalla kysely. Organisaationne saa alkukartoituksen pohjalta laaditun sähköisen työhyvinvointikyselyn, jolla keskustelua suunnataan oikeisiin asioihin.

Työhyvinvointisuunnitelma

Yrityksen työhyvinvoinnin suunnitelma laaditaan yhdessä työyhteisön kanssa - henkilöstö aktivoidaan mukaan ideoimaan ja keskustelemaan heitä kiinnostavista työhyvinvoinnin teemoista. Ideariihissä eniten keskustelua herättävät yleensä “ihan tavalliset” aiheet; ajankäyttö ja kiireen kesyttäminen, työn tuunaaminen ja terveelliset elämäntavat.

Työhyvinvoinnin vuosikello

Työhyvinvointi syntyy työstä, sen suunnittelusta ja hallinnasta. Työhyvinvointia ei siis ole pelkkä virkistyspäivä, liikuntaseteli tai työsuhdepolkupyörä. On tärkeää, että yrityksen avainhenkilöt hahmottavat työhyvinvoinnin osa-alueet ja niiden merkityksen henkilöstön hyvinvoinnille, työilmapiirille ja organisaation tulokselle. Yrityksen vuosisykliin liitetyn, systemaattisen työhyvinvoinnin tekojen suunnittelun ja toteuttamisen vuosikellonajattelun avulla työhyvinvoinnin johtaminen ja yrityksen hyvinvointi-imagon kehittäminen liitetään luontevasti osaksi työarkea.

Räätälöitävän vuosikellon osa-alueita voivat olla mm.

  • työhyvinvointisuunnitelma
  • työterveyshuollon yhteistyösopimus ja toimintasuunnitelma
  • työsuojelun toimintaohjelma
  • varhaisen puuttumisen menettelyt
  • sairauspoissaolojen seuranta ja niiden vähentämisen keinot

Työhyvinvointipäivä

Tyhy-päivä tai virkistyspäivä toimii mainiosti työhyvinvointivalmennuksen osaprojektina ja on toteutettavissa myös erillisenä työyhteisön kehittämisen toimenpiteenä.

Sepontyttären tyhy-päivät suunnitellan toivomusten mukaan yrityksen johdon ja/tai HR:n kanssa on yhdessä sovituista elementeistä tai täysin itsenäisesti avaimet käteen -periaatteella. Tyhy-päivään voi sisällyttää esimerkiksi:

  • osallistavan asiantuntijaluennon mm. työssä palautumisesta, optimaalisesta aivoenergiasta tai työn tuunaamisesta,
  • omien vahvuuksien tunnistamisen työpajan VOIMAKEHÄ®-menetelmällä,
  • läsnäolotaitojen harjoittelemista,
  • Erätauko-keskustelun ajankohtaisesta teemasta tai
  • Asahi-terveysliikuntaan tutustumisen.

sepontytar_t-grafiikka.png

Esimerkkejä tyhy-päivän toimintaan

VOIMAKEHÄ®-työpaja

Työyhteisön vahvuudet näkyväksi! VOIMAKEHÄ® perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen. Se on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen.
Lue lisää blogista ja VOIMAKEHÄ®-sivustolta.

Erätauko-dialogi ajankohtaisesta teemasta

Osallisuuden kokemusta ja vuorovaikutuksen edistämistä! Sitran kehittämän Erätauko-menetelmän ansiosta käsitellystä aiheesta on mahdollista kuulla erilaisia näkökulmia ja saavuttaa syvempi yhteinen, jaettu ymmärrys. Parhaimmillaan syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua!
Lue lisää blogista ja Erätauko-säätion verkkosivuilta.

Ratkaisukeskeinen Learning Café

Työskentely ohjaa valittujen teemojen ja kysymysten ratkaisuun ryhmässä. Learning Café -työskentely sopii mainiosti esimerkiksi muutostilanteeseen. Työskentelyn keskiössä on keskustelu, osallistujan oman näkemyksen selittäminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen. Menetelmä opettaa yhteistoimintaa ja ratkaisukeskeistä työskentelyä ryhmän yhteisen mielipiteen löytämiseksi. 

Osallistava luento

Lähestytään työhyvinvointia hyvinvoivan työntekijän tai työyhteisön näkökulmasta tiedon ja tekemisen avulla. Teemoja voi olla esimerkiksi resilienssi, työyhteisötaidot ja työyhteisön pelisäännöt, arvot, asenteet ja motivaatio työhyvinvoinnin tekijöinä, ajankäyttö ja palautuminen. Luentoa rytmittävät erilaiset yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät, jotka haastavat juuri sopivasti omaa ajattelua ja muistamista ja edistävät vuorovaikutusta.

Läsnäolo- ja rentoutusharjoitukset

Sopivasti annosteltu tietopaketti mindfulnessista ja käytännön harjoituksia työssä ja työstä palautumisen tueksi, esimerkiksi 1-2 lyhyttä hengitysharjoitusta, työssä palautumisen läsnäoloharjoitus ja pidempi palauttava syvärentoutus.

Fyysistä palautumista tukevat rentoutusharjoitukset viestivät keskushermostoa rauhoittavasti. Harjoitusten vaikutukset kattavat tahdonalaisen lihaksiston ohella autonomisen ja ääreishermoston, immuniteetti- ja sisäeritysjärjestelmän. Rentoutuessa stressihormonien taso laskee ja korvautuu mielihyvää tuottavilla hormoniyhdisteillä.

sepontytar_t-grafiikka.png

Askel työhyvinvoinnin polulle 

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa ja se syntyy pääasiassa työn arjessa. Milloin viimeksi pysähdyit pohtimaan omaa ja henkilöstön työhyvinvointia? Tiedätkö mitkä asiat tuottavat työn iloa yrityksesi henkilöstölle? Mitkä asiat lisäävät omaa työhyvinvointiasi?

Työhyvinvointi on investointi. Työterveyslaitos on arvioinut, että yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo jopa kuusi euroa takaisin.

Varaa maksuton kartoitustapaaminen tai jätä yhteydenottopyyntö. Lähetä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus työhyvinvoinnin tarpeistanne ja otan yhteyttä ensi tilassa.

Sepontyttären valmennuksista, työpajoista ja koulutuksista löydät useita vaihtoehtoja myös virkistys- tai työhyvinvointipäivän ohjelmaksi.

Varaa aika maksuttomaan työhyvinvoinnin tarvekartoitukseen.

Sepontytär Palvelut Työhyvinvointivalmennus

“Organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen sekä imagoon vaikuttava työhyvinvointi on investointi. Hyvin suunniteltu työhyvinvoinnin investointi voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.” 

Kuinka voin auttaa?