Palvelut

Työhyvinvointi on investointi

Organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen sekä imagoon vaikuttava työhyvinvointi on investointi. Hyvin suunniteltu investointi maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.

Työhyvinvoinnilla on tutkitusti merkittävä myönteinen yhteys mm. asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin sekä yrityksen tulokseen.

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille, joilla on vastuu työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisen ohella työpaikan myönteiseen ilmapiiriin vaikuttamisessa.

sepontytar_t-grafiikka.png

TyöhyvinvointiPLUS -valmennus

TyöhyvinvointiPLUS -valmennus on pienen yrityksen (alle 50 työntekijää) tarpeisiin räätälöitävä kokonaisuus.

Nykytilan kartoitus voi sisältää esim. selvitykset työhyvinvointiin liittyvistä lakisääteisistä asioista, perehdyttämiskäytänteistä ja toimintatavoista muutostilanteissa sekä työhyvinvointikartoituksen. 

Työhyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä. Nykytilan kartoitus ja mahdollinen vertailudata toimivat pohjana valmennuksen tavoitteiden määrittelyssä ja projektin suunnittelussa. Yrityskohtainen toimenpidesuunnitelma voidaan koostaa esimerkiksi työhyvinvoinnin vuosikellon muotoon. Suunnitelman näkyväksi tekeminen auttaa mm. toimenpiteiden aikatauluttamisessa, vastuiden jakamisessa ja helpottaa seurantaa.

Työhyvinvointikartoitus

Valmennusp​​​​rosessissa hyödynnetään tavallisimmin työhyvinvointia mittaavan kyselyn tuloksia. Jos edellisestä mittauksesta on yli 6 kk, on valmennusprosessi suositeltavaa käynnistää toistamalla kysely. Organisaatiolle laaditaan tarvittaessa oma, alkukartoitusta hyödyntävä ja helposti toistettava sähköinen työhyvinvointikysely, jolla keskustelua suunnataan oikeisiin asioihin.

Työhyvinvointisuunnitelma

Yrityksen työhyvinvoinnin suunnitelma laaditaan yhteistyössä yritysjohdon ja koko työyhteisön kanssa. Henkilöstö aktivoidaan mukaan ideoimaan ja keskustelemaan heitä kiinnostavista työhyvinvoinnin teemoista. Ideariihissä eniten keskustelua herättävät yleensä “ihan tavalliset” aiheet; ajankäyttö ja kiireen kesyttäminen, työn tuunaaminen ja terveelliset elämäntavat.

Työhyvinvoinnin vuosikello

Työhyvinvointi syntyy työstä, sen suunnittelusta ja hallinnasta. Työhyvinvointi on enemmän kuin virkistyspäivä, kulttuuriseteli tai työsuhdepolkupyörä!

On ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen avainhenkilöt hahmottavat työhyvinvoinnin osa-alueet ja niiden merkityksen henkilöstön hyvinvoinnille, työilmapiirille ja organisaation tulokselle.

Yrityksen vuosisykliin liitetyn, systemaattisen työhyvinvoinnin tekojen suunnittelun ja toteuttamisen vuosikelloajattelun avulla työhyvinvoinnin johtaminen ja yrityksen hyvinvointi-imagon kehittäminen liitetään luontevasti osaksi työarkea. Räätälöitävän vuosikellon osa-alueita voivat olla esim.

 • työterveyshuollon ja
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • työssä palautuminen ja työstä palautuminen
 • työyhteisön pelisäännöt
 • varhaisen puuttumisen menettelyt
 • sairauspoissaolojen seuranta ja niiden vähentämisen keinot

Työhyvinvointipäivä

Tyhy-päivä tai virkistyspäivä toimii mainiosti työhyvinvointivalmennuksen osaprojektina ja on toteutettavissa myös erillisenä työyhteisön kehittämisen toimenpiteenä.

Sepontyttären tyhy-päivät suunnitellan toivomusten mukaan yrityksen johdon ja/tai HR:n kanssa on yhdessä sovituista elementeistä tai avaimet käteen -periaatteella. Tyhy-päivän sisältönä voi olla esimerkiksi yksi tai useampia alla kuvatuista aktiviteeteistä.

Kyllä! Haluan keskustella
työhyvinvoinnin johtamisesta.

sepontytar_t-grafiikka.png

Toimintaa tyhy-päivään

Kokoa alla olevista elementeistä työyhteisöllenne sopiva tyhy-päivän toimintapaketti, tai ota yhteyttä, niin suunnittelen avaimet käteen -tyhy-päivän!

Vahvuuksien VOIMAKEHÄ®-työpaja (3-6 tuntia)

Tehdään omat ja työyhteisön vahvuudet näkyväksi! VOIMAKEHÄ® perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen. Se on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen.
Lue lisää blogista ja VOIMAKEHÄ®-sivustolta.

Erätauko-dialogi ajankohtaisesta teemasta (2-3 tuntia)

Osallisuuden kokemusta ja vuorovaikutuksen edistämistä! Sitran kehittämän Erätauko-menetelmän ansiosta käsitellystä aiheesta on mahdollista kuulla erilaisia näkökulmia ja saavuttaa syvempi yhteinen, jaettu ymmärrys. Parhaimmillaan syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua!
Lue lisää blogista ja Erätauko-säätion verkkosivuilta.

Ratkaistaan yhdessä -työpaja (3-4 tuntia)

Työpajamuotoinen työskentely ohjaa valittujen teemojen ja kysymysten ratkaisuun yhdessä. Työskentelyn keskiössä on keskustelu, osallistujien näkemysten kuuleminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen.

Menetelmä opettaa yhteistoimintaa ja ratkaisukeskeistä työskentelyä yhteisen suunnan löytämiseksi. Ratkaisukeskeisen toiminnan työpaja sopii mainiosti esimerkiksi muutostilanteeseen.

Osallistava hyvinvointiluento (2 tuntia)

Asiantuntijaluento työssä palautumisesta, optimaalisesta aivoenergiasta tai työn tuunaamisesta.

Lähestytään työhyvinvointia hyvinvoivan työntekijän tai työyhteisön näkökulmasta tiedon ja tekemisen avulla. Teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • resilienssi,
 • työyhteisötaidot ja työyhteisön pelisäännöt,
 • arvot, asenteet ja motivaatio työhyvinvoinnin tekijöinä,
 • kiireen taltuttaminen ja ajankäyttö sekä
 • palautuminen.

Luentoa rytmittävät erilaiset yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät, jotka haastavat juuri sopivasti omaa ajattelua ja muistamista ja edistävät vuorovaikutusta.

Mindfulness ja läsnäolo (2 tuntia)

Sopivasti annosteltu tietopaketti mindfulnessista ja käytännön harjoituksia työssä ja työstä palautumisen tueksi. Esim.

 • 1-2 lyhyttä hengitysharjoitusta
 • työssä palautumisen läsnäoloharjoitus ja
 • palauttava syvärentoutus.

Fyysistä palautumista tukevat rentoutusharjoitukset viestivät keskushermostoa rauhoittavasti. Harjoitusten vaikutukset kattavat tahdonalaisen lihaksiston ohella autonomisen ja ääreishermoston, immuniteetti- ja sisäeritysjärjestelmän. Rentoutuessa stressihormonien taso laskee ja korvautuu mielihyvää tuottavilla hormoniyhdisteillä.

Asahi terveysliikuntatuokio (30-60 min)

Neljän suomalaisen miehen kehittämä Asahi sai alkunsa v 2004. Pehmeän haastava terveysliikunta huomioi kehon ja mielen yhteyden. Asahin itämaisista taistelulajeista vaikutteita saaneet liikkeet pohjautuvat länsimaiseen liikuntatieteeseen ja terveyskäsitykseen.
Lue asahin terveysvaikutuksista Asahi Nordic ry:n sivustolta.

Luonnonwoimaa -metsäpaja (4-6 tuntia)

Ladataan akut lähiluonnossa. Ryhmälle räätälöidyssä Luonnonwoimaa -metsäpajassa osallistujat kisailevat luontoon, retkeilyyn, hyvinvointiin ja palautumiseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa metsäisissä maisemissa. 

Avaimet käteen tyhy-päivä Raahen seutukunnassa

Sepontytär on yhteistyökumppanisi tyhy-päivän kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa! Jätä yhteydenottopyyntö tai varaa aika suunnittelutapaamiselle puhelimitse tai verkossa.

Varaa maksuton
suunnittelutapaaminen.

Tulen mielelläni tapaamaan sinua työpaikallesi. Soita 0500 580 921 ja sovitaan maksuton suunnittelukäynti!

Sepontyttären valmennuksista, työpajoista ja koulutuksista löydät useita vaihtoehtoja myös virkistys- tai työhyvinvointipäivän ohjelmaksi.

sepontytar_t-grafiikka.png

Ota askel työhyvinvoinnin polulla! 

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa ja se syntyy pääasiassa työn arjessa.

Milloin viimeksi pysähdyit pohtimaan omaa ja henkilöstön työhyvinvointia? Tiedätkö mitkä asiat tuottavat työn iloa yrityksesi henkilöstölle? Mitkä asiat lisäävät omaa työhyvinvointiasi?

Työhyvinvointi on investointi. Työterveyslaitos on arvioinut, että yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo jopa kuusi euroa takaisin.

Lähetä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus työhyvinvoinnin tarpeistanne. Otan yhteyttä ensi tilassa.

Varaa aika maksuttomaan
työhyvinvoinnin tarvekartoitukseen.

Sepontytär Palvelut Työhyvinvointivalmennus

“Organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen sekä imagoon vaikuttava työhyvinvointi on investointi. Hyvin suunniteltu työhyvinvoinnin investointi voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.” 

Kuinka voin auttaa?