Osaaminen näkyviin - taidot ja osaaminen

6.10.2023
Kirsi Paldanius

Taidot ja osaaminen (skills) ovat vahvuuksia, joita kenties vaivattomimmin osaamme luetella, kun joku tiedustelee vahvuuksiamme. Ne ovat kaikkien opittavissa olevia asioita ja tämä vahvuuksien osa-alue karttuu leikkiessä, koulussa, harrastuksissa, ystävyyssuhteissa, työn lomassa, vapaaehtoistoiminnassa - arjessa ympärillämme!

Emme saa syntymälahjana kirjanpito-osaamista tai pihakivien ladonnan taitoa, silti molempia voimme oppia. Ihan kaikessa emme koskaan tule olemaan huippuosaajia, mutta riittävän hyvään pääsemme monissa asioissa. Taidot ja osaaminen voidaankin jakaa

  • erityisosaamiseen, jolla erotut ja joka on lisäarvoa ammatilliseen osaamiseesi,
  • ammatilliseen perusosaamiseen, sekä
  • yleisiin työelämätaitoihin, joita on voit hankkia, täydentää ja hyödyntää missä tahansa.

Taidot ja osaaminen vastaavat kysymykseen, mitä osaat ja mikä osaaminen on sinulle merkityksellisintä?

Tulevaisuuden työelämätaitojen vaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana teknologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten myötä. Tulevaisuuden tekijöiltä odotetaan mm. seuraavanlaisia osaamisia ja taitoja:

  1. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
  2. Ongelmanratkaisutaidot
  3. Itsensä johtamisen taidot
  4. Teknologiamyönteisyys ja digitaidot
  5. Resilienssi, eli palautumiskyky
  6. Luovuus

Työelämä asettaa yhä korkeampia vaatimuksia monipuoliselle osaamiselle, johon sisältyy sekä teknisiä että pehmeitä taitoja. Ongelmanratkaisun ja itsensä johtamisen taitojen korostuminen kuvastaa tarvetta pysyä ajan tasalla nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Vahvuuksina taidot ja osaaminen kytkeytyvät vahvasti muihin vahvuuksien lajeihin ja muut vahvuudet (esim. kiinnostukset ja resurssit) tukevat taitojen ja osaamisten hankkimista ja kehittämistä. Tutustu omaan vahvuuspotentiaaliisi esimerkiksi henkilökohtaisen Vahvuusprofiloinnin avulla.

Tämä on osa 5/6 Sepontyttären Osaaminen näkyviin -viikon julkaisusarjasta. #OsaaminenNäkyviin -viikkoa vietetään 2.-8.10.2023.

#VOIMAKEHÄ® on laajalle vahvuusnäkemykselle perustuva konsepti, jota lisenssivalmentajana hyödynnän Sepontyttären palveluissa.

#TaidotJaOsaaminen #Vahvuudet #Osaamisidentiteetti #ItsensäJohtaminen #Voimavarat #PositiivinenPsykologia #Voimakehä #Vahvuusvalmennus #VahvuuksienJohtaminen #Työhyvinvointi #Hyvinvointi