Osaaminen näkyviin - kiinnostukset

5.10.2023
Kirsi Paldanius

Kiinnostukset toimivat kompassina muiden vahvuuksien käytölle: se mikä kiinnostaa, vetää puoleensa ja saa meidät hyödyntämään luonteenvahvuuksiamme, vahvistamaan osaamistamme sekä käyttämään aikaa, voimavaroja ja muita resurssejamme. Usein kiinnostukset liittyvät jollakin tavalla muihin vahvuuksiimme.

Mikä kiinnittää huomiosi ja saa uteliaisuutesi heräämään?

Kiinnostukset ovat vahvuuden lajina valtavan laaja innostuksen ja motivaation lähde! Omien mielenkiinnon kohteiden pohtiminen on hyödyllistä. Kun tutkit, mikä sinua elämän eri osa-alueilla aidosti kiinnostaa, voit todennäköisesti paremmin jäsentää, suunnitella ja priorisoida ajankäyttöäsi ja arvioida voimavarojesi panostamista, tai tuunata työtäsi.

Kiinnostukset ovat voimavara, joka voi vaikuttaa myönteisesti moniin elämänalueisiin. Ne heijastavat henkilön intohimoja, haluja ja mielenkiinnon kohteita, ja kiinnostuksia voidaan pitää vahvuutena useista syistä:

  • Sisäinen voima ja motivaatio. Kun ihminen on kiinnostunut asiasta, on hänellä taipumus omistautua sille täysillä.
  • Itsetuntemus. Kun tunnistetaan omat intohimot ja mielenkiinnon kohteet, se voi toimia oppaana päätöksenteossa, uravalinnoissa ja elämän suunnittelussa.
  • Työtyytyväisyys. Omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvät työtehtävät lisäävät innostusta ja henkilö voi kokea työnsä merkitykselliseksi ja palkitsevaksi.
  • Luovuus ja innovaatiot. Syvästi jostakin alasta tai aiheesta kiinnostunut henkilö saattaa nähdä asioita eri näkökulmista ja löytää täysin uusia ratkaisuja ongelmiin.
  • Palautuminen ja hyvinvointi. Mahdollisuus rentoutua, irrottautua arjen paineista ja nauttia hetkestä omien kiinnostusten parissa vaikuttaa myönteisesti fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.
  • Verkoistoituminen. Kiinnostukset voivat yhdistää ihmisiä, joilla on samanlaisia intohimoja ja johtaa yhteisöllisyyteen, uusiin ystävyyssuhteisiin ja ammatillisiin verkostoihin.
  • Elinikäinen oppiminen. Halu tietää lisää ja enemmän, syventää tietämystä jostakin aiheesta voi johtaa jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uusien taitojen oppimiseen.

Kiinnostukset vastaavat kysymykseen, mikä sinua kiinnostaa ja innostaa riippumatta siitä, onko asia mahdollista tai osaatko sitä vai et. Kiinnostukset voivat vaihdella eri ikäisenä, tai toisaalta olla hyvinkin pysyviä ja kasvaa intohimoksi saakka! Kiinnostukset ovat voimavara, joka rikastuttaa elämää monin tavoin. Ne voivat ohjata yksilöä kohti henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteita, tuoda iloa arkeen ja auttaa yksilöä löytämään oman paikkansa maailmassa.

Tämä on osa 4/6 Sepontyttären Osaaminen näkyviin -viikon julkaisusarjasta. #OsaaminenNäkyviin -viikkoa vietetään 2.-8.10.2023.

#VOIMAKEHÄ® on laajalle vahvuusnäkemykselle perustuva konsepti, jota lisenssivalmentajana hyödynnän Sepontyttären palveluissa.

#KiinnostuksenKohteet #Kiinnostukset #Vahvuudet #Osaamisidentiteetti #ItsensäJohtaminen #Voimavarat #PositiivinenPsykologia #Voimakehä #Vahvuusvalmennus #VahvuuksienJohtaminen #Työhyvinvointi #Hyvinvointi