Osaaminen näkyviin - arvot

4.10.2023
Kirsi Paldanius

Arvot luovat elämäämme merkityksellisyyttä ja aitoutta ja suuntaavat vahvuuksien käyttöä. Haluamme käyttää kyvykkyyksiämme ja muita vahvuuksiamme asioihin, jotka ovat meille tärkeitä ja joita arvostamme.

Arvot ovat yleensä helppoja tunnistaa, mutta niiden väliset suhteet ja prioriteetit voivat olla haastavia. Koska arvot omaksutaan kulttuurin ja kasvatuksen kautta, voi myös olla, että omien ja yhteisön tai kulttuurin arvojen erottaminen ei ole helppoa. Henkilökohtaiset arvomme ohjaavat käyttäytymistämme, päätöksentekoamme ja elämänvalintojamme. Omien arvojen tunnistaminen ja niiden mukaan toimimiminen onkin kestävän hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähde!

Myös työyhteisössä on tärkeä keskustella arvoista, koska ne vaikuttavat arjen ja käytännön tasolla vaikkapa asioiden erilaiseen priorisointiin tai ajankäyttöön

Työyhteisössä on tärkeää käydä arvokeskusteluja yhteisten arvojen löytämiseksi, sillä henkilökohtaisilla arvoilla on merkittävä rooli työntekijän asenteissa, sitoutumisessa ja työssä suoriutumisessa:

 • Henkilökohtaiset arvot voivat toimia voimakkaana motivaattorina työssä.
  Kun yksilö tunnistaa ja pääsee toteuttamaan omia arvojaan työssään, hän tuntee suurempaa sitoutumista ja intohimoa tehtäviinsä. Tämä voi parantaa työssä suoriutumista ja tuoda työhön lisää merkitystä.
 • Yksilön arvot vaikuttavat päätöksentekoon myös ammatillisissa tilanteissa.
  Työssä henkilö voi joutua kohtaamaan tilanteita, jotka vaativat päätöksiä. Henkilökohtaiset arvot ohjaavat päätöksiä ja toimintaa, ja ne voivat vaikuttaa siihen, miten käsittelemme eettisiä kysymyksiä.
 • Henkilön omat arvot voivat vaikuttaa organisaation kulttuuriin sopeutumiseen ja tiimissä toimimiseen.
  Henkilökohtaiset arvot voivat olla linjassa tai ristiriidassa organisaation arvojen kanssa. Jos arvot ovat yhteneväiset, yksilö todennäköisesti kokee parempaa työtyytyväisyyttä ja onnistuu paremmin tiimityössä.
 • Yksilön omat arvot vaikuttavat työtyytyväisyyteen.
  Työn merkityksellisyys ja arvojen yhteensovittaminen työtehtävien kanssa voivat lisätä työtyytyväisyyttä. Toisaalta, jos työpaikan käytännöt eivät ole linjassa yksilön arvojen kanssa, se voi aiheuttaa tyytymättömyyttä.
 • Henkilökohtaiset arvot vaikuttavat siihen, millaisiin tehtäviin ja työrooleihin yksilö kokee parhaiten soveltuvansa.
  Arvot voivat ohjata uravalintoja ja sitä, millaisessa työympäristössä yksilö haluaa työskennellä. Luovuutta arvostava henkilö hakeutuu todennäköisesti tehtäviin, jotka tarjoavat tilaa mielikuvitukselle, kekeseliäisyydelle ja innovaatioille.

Organisaation arvoja määriteltäessä on tärkeää, että jokainen työyhteisöön kuuluva ryhmä tulisi kuulluksi ja heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa työyhteisön arvomaailmaan.

Arvoja on eri tasoisia: on itseisarvoja, välinearvoja sekä erilaisia arvostuksia ja kokemusarvoja. Arvot vastaavat kysymykseen, mikä sinulle on elämässä kaikein tärkeintä. Pohdi omia arvojasi arvotestin avulla osoitteessa https://www.evermind.fi/arvotesti/buff.ly/3ZMf5bZ

Tämä on osa 3/6 Sepontyttären Osaaminen näkyviin -viikon julkaisusarjasta. @OsaaminenNäkyviin -viikkoa vietetään 2.-8.10.2023.

#VOIMAKEHÄ® on laajalle vahvuusnäkemykselle perustuva konsepti, jota lisenssivalmentajana hyödynnän Sepontyttären palveluissa.