Vahvuuksien VOIMAKEHÄ®

23.9.2020
Kirsi Paldanius

Saa innostua!

Juuri päättyneessä VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksessa kouluttajamme Sanna Wenström totesi, että jopa 70 % suomalaisista kokee, että ei pääse käyttämään vahvuuksiaan työssään. Samaan aikaan on tutkimuksin osoitettu, että vahvuuksiaan hyödyntäessään ihminen kukoistaa työssään muihin nähden jopa 18 kertaisesti.

Resurssit käyttöön

En liene väärässä väittäessäni, että tuskin mitään muita organisaation resursseja hyödynnetään yhtä huonosti, kuin henkilöresursseja. Ellei työtuntien, vastuiden ja tehtävien lisääminen ei ole ratkaisu, niin mikä se voisi olla?

... työn imu on yhteydessä yli 60 myönteiseen ilmiöön, jotka liittyvät muun muassa parempaan työssä suoriutumiseen, liiketoiminnallisiin tuloksiin, työuraan, palkkaan ja myönteisiin työasenteisiin, mutta myös fyysiseen ja mielenterveyteen sekä yksilöllisten voimavarojen vahvistumiseen.

Suomalainen ja eurooppalainen työn tutkimus on uraauurtavaa. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen tutkii hyvinvointia mm. työn imun, työuupumuksen, työssä tylsistymisen (boreout), työholismin sekä työn ja perhe-elämän vuorovaikutuksen näkökulmista. TTL:n tiedotteessa (kesäkuu 2020) Hakanen toteaa, että mm. Suomessa tehdyistä tutkimuksista käy ilmi, että työn imu on yhteydessä yli 60 myönteiseen ilmiöön, jotka liittyvät muun muassa parempaan työssä suoriutumiseen, liiketoiminnallisiin tuloksiin, työuraan, palkkaan ja myönteisiin työasenteisiin, mutta myös fyysiseen ja mielenterveyteen sekä yksilöllisten voimavarojen vahvistumiseen.

Ihmiset toivovat työtään yhä enemmän merkityksellisyyttä. Vahvuuksien tunnistaminen lisää mm. työntekijän myönteisyyttä ja rohkeutta, resilienssiä eli muutosjoustavuutta ja -palautumista, tyytyväisyyttä työhön sekä omaan elämäänsä kokonaisuudessaan - sekä merkityksellisyyden kokemusta.

Työn imun edistämisessä yksi tärkeimmistä tekijöistä on työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen esimerkiksi varmistamalla työntekijälle mahdollisimman sopiva työ. Näin hänen paras luonnollinen potentiaali on edukseen. Vahvuuksien huomioiminen työtehtäviä suunniteltaessa lisää myös voimavaroja ja sitoutumista. 

VOIMAKEHÄ®

Sanna Wenströmin ja Laura Halosen luoma Voimakehä-teoria, -ajattelu ja työkalu perustuvat monipuoliselle tieteelliselle tutkimukselle. Voimakehän keskeltä löytyvät positiivisen psykologian luonteenvahvuudet, joilla on yhteyksiä muihin vahvuuksien osa-alueisiin. Varsinainen VOIMAKEHÄ®-työkalu sisältää työskentelyalustan ja 600 vahvuuskorttia kuudelta osa-alueelta:

  • Luonteenvahvuudet
  • Luontainen kyvykkyys
  • Taidot ja osaaminen
  • Kiinnostukset
  • Arvot
  • Resurssit

Voimakehä-työkalu ei ole peli. Se ei tarjoa valmiita vastauksia. Voimakehä mahdollistaa vahvuuksien eri lajien tunnistamisen ja jäsentämisen esimerkiksi työn kehittämisen tai urasuunnittelun tukena.

Tunnetko omat vahvuutesi?

Jos pyytäisin sinua nyt kirjaamaan paperille 24 luonteenvahvuuttasi, niin mitkä ne olisivat? Entä mitkä olisivat niistä 3-7 tärkeintä? Jos pystyit vaivatta vastaamaan esittämiini kysymyksiin, ansaitset onnittelut! Kuulut hyvin pieneen vähemmistöön - kenties joukkoon ihmisiä, jotka ovat jo osallistuneet Voimakehätyöskentelyyn.

Työyhteisön supervoimat käyttöön!

Omien vahvuuksien tunnistaminen tai nimeäminen on meille harvoin itsestään selvää. Vaikeusaste moninkertaistuu, kun tehtävänä on toisen henkilön tai jopa useamman ihmisen vahvuuksien selvittäminen esimerkiksi työtiimiä rakentaessa tai henkilöstöä rekrytoidessa.

Kuvittele, että eräänä aamuna saisit päiväksi käyttöösi vahvuussilmälasit. Noiden erikoislinssien läpi työyhteisösi jäseniä katsellessa näkisit jokaisen henkilön vahvuudet, supervoimat. Kuvittele miltä tuntuisi keskustella kunkin henkilön kanssa hänelle tärkeistä ominaisuuksista ja yhdessä pohtia, kuinka hyödyntää nuo uinuvat voimavarat?

Liity edelläkävijöiden joukkoon -​​​​​​ ​varaa työyhteisön tai tiimin VOIMAKEHÄ®-vahvuuskartta -valmennus!

Valmennukseen kuuluu ennakkotehtävä, neljän tunnin valmennus sekä yhdessä laatimanne tiimin tai työyhteisön vahvuuskartta. VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus sopii esimerkiksi uuden tiimin tai projektiryhmän työskentelyn käynnistämisvaiheeseen tai kehittämis- ja hyvinvointipäivän sisällöksi.

Olen kiinnostunut! Ota minuun yhteyttä.