Työstä palautuminen

7.12.2019
Kirsi Paldanius

Iso osa suomalaisista viettää parhaillaan kolmipäiväistä viikonloppua eiliselle perjantaille osuneen itsenäisyyspäivän johdosta. Vapaa-aika on tärkeää työstä palautumisen kannalta. Aika yksin ei kuitenaan riitä, vaan se tulisi myös käyttää viisaasti saadakseen siitä mahdollisimman suuren - tai edes riittävän hyödyn. 

Hyvä palautuminen edistää yleistä terveyttä, suorituskykyä ja onnellisuutta ja on tärkeä osa työkykyä. Palautuminen on myös ammattitaitoa!

Työstä palautuminen on sitä, että annamme keholle ja mielelle mahdollisuuden irrottautua työstä ja elpyä.

Fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät vaihtelevat eri ammattialoilla ja työtehtävissä. Kuormitustekijöiden ohella myös palautumisen voi jakaa fyysiseen ja henkiseen osa-alueeseen. Ilman riittävää palautumista keho ylikuormittuu ja hyvinvointi heikkenee. Ei ole olemassa yhtä “ellei tämä toimi, saat rahasi takaisin” -kaavaa, mutta on asioita, joilla palautumista voi tutkitusti edistää.

Fyysisen palautumisen edellytyksiä ovat riittävä määrä laadukasta unta (hyviä vinkkejä löydät mm. Työterveyslaitoksen sivulta), lepo ja terveellinen ravinto. Henkinen palautuminen vaatii irrottautumista työstä psyykkisesti. Työn vastapainona toimivat mm. ystävien tapaaminen, luonnossa liikkuminen ja kulttuuriharrastukset. Liikunta tehostaa sekä kehon että mielen palautumista. Omaa palautumista tukemaan sopivat lajit löydät kokeilemalla.

Työstä palautuminen on valtaosin työntekijän vastuulla, mutta myös työnantajan on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin.

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajan mm. tarkkailemaan työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta, eli selvittämään työn terveys- ja turvallisuusriskit. Arvioinnin perusteella työtä, työolosuhteita ja työyhteisöjen toimintaa tulee jatkuvasti kehittää. Työstä palautumisen rinnalla puhutaankin työssä palautumisesta (josta lisää ensi viikolla).

Entäpä yksinyrittäjä? Kuinka on Suomen yli 182 000 yksinyrittäjän työstä palautumisen laita? Oma kokemukseni viimeisen kolmen kuukauden ajalta on, että joudun välillä muistuttamaan itseäni (työ)hyvinvoinnin pyhästä kolminaisuudesta ja huolehtimaan, että: 

  • riittävä määrä laadukasta unta ja lepoa,

  • monipuolinen, terveellinen ruokavalio ja riittävä nesteytys, sekä

  • (vähintään) puoli tuntia liikuntaa päivässä, esimerkiksi metsässä ulkoillen

toteutuvat myös omalla kohdalla.