Työn kuormitus- ja voimavaratekijät

11.12.2019
Kirsi Paldanius

Voimme hyvin työssä, jossa tyydyttyvät työhön liittyvät perustarpeemme (vapaus, virtaus ja vastuu), työn kuormitus- ja voimavaratekijät ovat sopivassa suhteessa (tapahtuu puskurointia), johon voimme vaikuttaa ja jossa saamme runsaasti osallistumismahdollisuuksia.

Jokainen on itse vastuussa työstään ja moniin henkilökohtaiseen työhyvinvointiin liittyviin asioihin (mm. tauot, lepo, ravinto ja liikkuminen) voimme vain itse vaikuttaa. Työpaikoilla voidaan kuitenkin tehdä paljon työhyvinvointia tukevien työn voimavarojen edistämiseksi.

Työn kuormitus- ja voimavaratekijät

Jokaisessa työssä on keskenään vuorovaikutuksessa olevia kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Työn kuormitus / vaativuus syö energiaa ja vaikeuttaa työn tavoitteen saavuttamista, kun taas voimavaratekijät voivat suojata kielteisiltä vaikutuksilta. Työhyvinvoinnin kannalta oleellista on, että nämä tekijät, jotka voidaan ajatella saman kolikon eri puoliksi, ovat joko tasapainossa suhteessa toisiinsa, tai että voimavaratekijöitä on suhteessa enemmän tai että ne ovat työntekijälle kuormitustekijöitä merkittävämpiä / tärkeämpiä (kuva).

sepontytar_kuormitus_voimavarat.jpg

Työn voimavaratekijöitä

Fyysiset, psyykkiset ja organisatoriset tekijät ovat työn voimavaratekijöitä, jotka edistävät työmotivaatiota ja tukevat hyvinvointia; auttavat esimerkiksi selviämään satunnaisista ongelmallisista asiakastilanteista tai kiireisistä ajoista sekä oppimaan työn vaatimia uusia taitoja. Työn voimavaratekijät voidaan jakaa työuupumukselta suojaaviin voimavaratekijöihin, joita voitaisiin kutsua myös ennaltaehkäiseviksi voimavaratekijöiksi sekä työn imua tukeviin, huippusuorituksiin kannustaviin voimavaratekijöihin

Työuupumukselta suojaavia (ennaltaehkäiseviä) tekijöitä ovat mm. runsas palaute, sosiaalinen tuki ja hyvä esimiessuhde. Nämä tekijät ovat ensisijaisen tärkeitä kaikkien työntekijöiden voimavaroina. Ne luovat pohjaa työhyvinvoinnille.

Työn imua tukevia ja vahvistavia (huippusuorituksiin kannustavia) voimavaratekijöitä ovat mm. työstä saatu palaute, oppimisen, kehittymisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet, työn hallinta ja itsenäisyys sekä tehtävien vaihtelevuus / monipuolisuus.

Voimavaroja tarkasteltaessa täytyy muistetaa, että voimavaratekijät voivat muuttua tai muodostua myös työn kuormitustekijöiksi. Yksittäisen voimavaratekijän osalta vaara lienee pieni, mutta jos useassa työn voimavarassa tapahtuu merkittävä muutos; esimerkiksi työntekijä lyhyessä ajassa saa huomattavasti aiempaa enemmän vastuuta työstään ja työ samalla muuttuu tehtäviltään vaihtelevammaksi ja monipuolisemmaksi sekä työntekijälle tarjotaan houkuttelevaa mahdollisuutta edetä uralla uutta omaksumalla, voivat nämä työn voimavaratekijät kääntyä työntekijää vastaan.

Miten lisätä työntekijöiden itseohjautuvuutta, herätellä työmotivaatiota ja aktivoida kehittämään omaa työtä ja työtehtäviä tai tiimityöskentelyä mielekkäämmäksi? Jätä yhteydenottopyyntö, soita tai tekstaa numeroon +358 500 580 921 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen kirsi@sepontytar.fi. Valmennustarpeiden arviointi on maksutonta eikä sido sinua mihinkään.