Korjaava työyhteisösovittelu

10.2.2022
Kirsi Paldanius

Jatkuvat erimielisyydet, puhumattomuus, tulkinnat, kyttääminen, epäkunnioittava puhetyyli, juoruilu, vallan väärinkäyttö ja epäselvyys työtehtävistä ovat oireita tulehtuneesta tilanteesta työpaikalla. Erimielisyys voi olla kahden työntekijän tai työntekijän ja lähijohtajan välinen tai se on voinut ulottaa lonkeronsa koko työyhteisöön.

Työpaikallamme on tosi huono ilmapiiri.
Työntekijät välttelevät toisiaan, eivätkä pysty yhteistyöhön. 
Olen ottanut asian esille tiimipalaverissa, mutta kaikki vaikenevat.
Voisiko työyhteisösovittelusta olla apua?

Voisiko työyhteisösovittelusta olla apua työpaikan ilmapiirin puhdistamiseksi? Vastasin kysymykseen asiantuntija-artikkelissa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä -lehden joulukuun numerossa ja julkaisen tuon artikkelin nyt myös täällä blogissani.

Työnantajan toimenpidevelvollisuus

Työnantajalla on häirinnästä, kiusaamisesta ja muusta epäasiallisesta kohtelusta tiedon saatuaan velvollisuus kaikin käytettävissään olevin keinoin ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi. Kun tilanne havaitaan varhaisessa vaiheessa ja siihen puututaan viipymättä, voidaan solmut tavallisesti keskustella auki asianosaisten kesken ja esihenkilöiden tuella. Elleivät omat taidot riitä, tai jos kyseessä on vaativa ristiriitatilanne, kannattaa tueksi pyytää työyhteisösovittelija. Yleisimpiä soviteltavia ristiriitatilanteita ovat vaikeat, pitkittyneet ja monitahoiset kriisit, sekä ristiriidat, joissa esimies on itse osallisena.

Kullankallis ristiriita

Hoitamattomana ristiriidan hinta voi kivuta korkealle. Hintaa nostavat mm. poissaolojen ja sijaisrekrytoinnin kustannukset, työterveyshuoltokäynnit, alentunut työteho ja työilmapiirin huonontuminen. Asiakaspalvelun laadun heikkeneminen, tapaturmat ja henkilöstön vaihtuvuus ovat esimerkkejä konfliktin kielteisistä vaikutuksista, jotka näkyvät yrityksen tuloksessa.

Korjaava oppimisen prosessi

Työyhteisösovittelun prosessissa osapuolet yhdessä etsivät ulospääsyn ristiriitatilanteesta ja ratkaisun konfliktiin puolueettoman sovittelijan avulla. Sovittelussa ei etsitä syyllistä, vaan tavoitellaan yhteistä ymmärrystä. Työyhteisösovittelu tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden oppia vuorovaikutustaitoja ja erilaisuuden kohtaamista ja ymmärtämistä, avata uusia näkökulmia sekä kokea ja edistää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa ongelmanratkaisutaitoja.

Kaipaako työyhteisönne ilmapiiri tuulettamista tai organisaationne johto ja esihenkilöt vuorovaikutus- ja sovittelutaitojen -koulutusta? Ota yhteyttä sähköpostitse, soita tai laita viesti (0500 580 921) tai varaa aika maksuttomaan kartoitukseen.