Asiakasrekisteri

Markkinointirekisterin selosteen löydät täältä.

Rekisterin pitäjä

Sepontytär Oy, Raahe
+358 500 580 921, info@sepontytar.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Paldanius
+358 500 580 921, kirsi@sepontytar.fi

Rekisterin nimi

Sepontytär Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen henkilötietolain 8 § mukaisesti. Rekisteriä käytetään myös tiedottamiseen silloin, jos Sepontytär Oy:n toiminnassa tai palveluissa tapahtuu muutoksia, jotka koskettavat tai voivat koskettaa myös asiakasta itseään tai tämän tilaamiin töihin kohdistuvia yleisiä muutoksia.   

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yrityksen nimi
  • Laskutusosoite
  • Käynti-/postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti asianomaiselta eli asiakkaalta itseltään asiakkussuhteen hoitamista ja tilattujen töiden laskuttamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Sepontytär Oy:n ulkopuolisille tahoille muuta kuin silloin, jos tarvitaan kirjanpidollista apua erääntyneiden saatavien vuoksi. Tällöin Sepontytär Oy:n asiakasrekisteristä luovutetaan tilitoimistolle tarvittavat yhteys- ja laskutustiedot, joita tilitoimisto tarvitsee erääntyneiden saatavien perimiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee Sepontytär Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä, jonne on pääsy ainoastaan yrityksen omistajalla. Pääsy toiminnanohjausjärjestelmään on suojattu erikseen salasanalla, joka on ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa. Salasanan varmuuskopio sijaitsee erillisessä salasanojen tallennusohjelmistossa, jonne on niin ikään salasanalla suojattu pääsy, salasana on ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa. 

Asiakasrekisteriä ei ole erikseen säädetty salassa pidettäväksi materiaaliksi, mutta siihen pääsee käsiksi ainoastaan salasanalla, joka on tiedossa vain yrityksen omistajalla.