Työn tuunaaminen (työssä) jaksamisen ja (työ)hyvinvoinnin tukena

12.12.2019
Kirsi Paldanius

Työn voimavarojen ja työn vaatimusten sopiva suhde on edellytys työssä jaksamiselle; työntekijä ei uuvu tai leipäänny työssään. Työn tuunaamisella tarkoitetaan oman työmotivaation herättelyä ja työn ja/tai työtehtävien aktiivista kehittämistä itselle mielekkäämmäksi.

Työn tuunaaja voi lisätä työn voimavaroja työarkeensa esimerkiksi kehittämällä osaamistaan tai hankkimalla palautetta. Toisaalta hän voi myös tavoitella työn kuormittavuustekijöiden vähentämistä esimerkiksi vaikuttamalla heikkoon tiedonkulkuun kysymällä ja tiedottamalla itse, selventämällä työnsä (epäselviä) tavoitteita keskustelemalla esimiehen kanssa sekä säätelemään työ- ja vapaa-aikaa rajoittamalla työtehtävien hoitamista työajalle.

Työn tuunaamista voi tietyin osin (esim. ajattelun tuunaaminen) tehdä täysin itsenäisesti. Asia on kuitenkin hyvä ottaa esille työnantajan, lähiesimiehen ja/tai työkaverien kanssa, etenkin jos tuunaamisella on mahdollisia vaikutuksia toisten työn tekemiseen.

Työn tuunaamista on tutkittu ja sen on havaittu olevan yhteydessä mm. korkeampaan työn imuun, parempaan työkykyyn ja tuloksellisuuteen sekä stressin alentumiseen.

Erään tiimin valmennuksessa ryhmä valitsi yhdeksi tavoitteekseen tuunaavaan otteen hyödyntämisen oman työhyvinvoinnin edistämisessä. Viisihenkisen tiimin jäsenet kertoivat valmennuksen alussa pohtineensa mm. työnsä merkitystä ja sitä, miten vähän tai paljon töissä saa aikaan. Jokainen sanoi olevansa pääasiallisesti tyytyväinen työhönsä, työtehtävien laatuun ja määrään, mutta useimmat kaipasivat enemmän arvostusta ja palautetta työstään. Kaikki kertoivat tuntevansa toisinaan tai usein että eivät palaudu työstä kunnolla ja kahdella oli joskus huono omatunto työn vuoksi.

Näistä lähtokohdista tiimin jäsenet saivat tehtäväkseen harjoitella työn tuunaamista ohjatusti. Jo ensimmäiset kokemukset kahden viikon ajalta olivat rohkaisevia: 

“Testasin työn tuunaamista ja jo harjoituksen tekeminen lisäsi tunnetta oman työn hallinnasta.” 

“Erityisesti keskityin tutkimaan työmäärää ja työhön käyttämääni aikaa sekä ajatuksiani omasta työstäni. Tein vertailua parin vuoden ajalta ja keskustelin työ- ja vapaa-ajan rajaamisesta myös puolisoni kanssa.” 

“Muutin heti kaksi asiaa. Perjantaina katson viimeiseksi töistä lähtiessä kalenteria ja suunnittelen maanantain tai ainakin aamun. Helpotti heti sunnuntaistressiä!”

Työn tuunaaminen ei välttämättä vaadi organisaatiolta suuria muutoksia tai isoja taloudellisia resursseja. Jätä yhteydenottopyyntö, soita tai tekstaa numeroon +358 500 580 921 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen kirsi@sepontytar.fi, niin tulen kertomaan miten pääsette alkuun. Valmennustarpeiden arviointi on maksutonta eikä sido sinua mihinkään!